CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Tuấn Triệu Văn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Tuấn Triệu Văn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Interlink tuân thủ về thời gian, hàng hoá luôn được vận chuyển đúng lịch trình. Chúng tôi chu đáo trong công tác chuẩn bị, trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên với đối tác, nghiên cứu t...

Xem thêm >>
CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #97656 | 22-04-2024 08:53

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh - Oakland | Vietnam-United States (FCL)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 50 Ngày
Chuyển tải
6.097.000₫
Chi tiết
THC 3.048.500₫ / Cont
BILL FEE 1.055.250₫ / B/L
TELEX 820.750₫ / B/L
SEAL 234.500₫ / Cont
AMS 938.000₫ / Cont
51.683.800₫ 57.780.800₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 50 Ngày
Chuyển tải
7.269.500₫
Chi tiết
THC 4.221.000₫ / Cont
BILL FEE 1.055.250₫ / B/L
TELEX 820.750₫ / B/L
SEAL 234.500₫ / Cont
AMS 938.000₫ / Cont
64.628.200₫ 71.897.700₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 50 Ngày
Chuyển tải
7.269.500₫
Chi tiết
THC 4.221.000₫ / Cont
BILL FEE 1.055.250₫ / B/L
TELEX 820.750₫ / B/L
SEAL 234.500₫ / Cont
AMS 938.000₫ / Cont
64.628.200₫ 71.897.700₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
45'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 50 Ngày
Chuyển tải
7.269.500₫
Chi tiết
THC 4.221.000₫ / Cont
BILL FEE 1.055.250₫ / B/L
TELEX 820.750₫ / B/L
SEAL 234.500₫ / Cont
AMS 938.000₫ / Cont
70.819.000₫ 78.088.500₫ 30-04-2024
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 7.772 Lượt xem