CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

Người liên hệ: Mr. MANH TAM DAO

Chức vụ: Deputy Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

Người liên hệ: Mr. MANH TAM DAO

Chức vụ: Deputy Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

BIP Shipping is a full-service logistics management company providing integrated transportation, customs brokerage, and warehousing and distribution services on a global basis. We offer optimal multi-modal transport services by closely cooperating...

Xem thêm >>

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

Ref #89839 | 05-12-2023 13:43

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Tokyo
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
20'GP Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
4.151.400₫
Chi tiết
THC 2.930.400₫ / Cont
BILL 976.800₫ / B/L
SEAL 244.200₫ / Cont
1.221.000₫ 5.372.400₫ 15-12-2023
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Tokyo
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'GP Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
5.616.600₫
Chi tiết
THC 4.395.600₫ / Cont
BILL 976.800₫ / B/L
SEAL 244.200₫ / Cont
2.442.000₫ 8.058.600₫ 15-12-2023
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Tokyo
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'HQ Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
5.616.600₫
Chi tiết
THC 4.395.600₫ / Cont
BILL 976.800₫ / B/L
SEAL 244.200₫ / Cont
2.442.000₫ 8.058.600₫ 15-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.971 Lượt xem

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

Ref #86371 | 25-10-2023 10:58

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 7 6 Ngày
Đi thẳng
8.394.600₫
Chi tiết
THC 4.444.200₫ / Cont
BILL 987.600₫ / B/L
CIC 2.469.000₫ / Cont
Handling fee 246.900₫ / Cont
Cleaning fee 246.900₫ / Cont
6.789.750₫ 15.184.350₫ 31-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 8.050 Lượt xem

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

Ref #86269 | 24-10-2023 10:06

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Cagayan de Oro City
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, Philippines
CY / CFS
Thứ 2/ Thứ 6 24 Ngày
Chuyển tải
3.086.250
₫/cbm
1.925.820₫
Chi tiết
THC 148.140₫ / CBM
CFS 222.210₫ / CBM
Bill fee 864.150₫ / Set
Fumi (if any) 246.900₫ / Set
LSS 74.070₫ / CBM
RR 246.900₫ / CBM
EBS 123.450₫ / CBM
5.209.590₫
D/O 370.350₫ / Set
Turn over fee 370.350₫ / Set
LCL 395.040₫ / CBM
THC 197.520₫ / CBM
Documentation 370.350₫ / Set
B/L fee 1.728.300₫ / Set
Manifest Expense 567.870₫ / Set
HDL 444.420₫ / Set
CIC 370.350₫ / CBM
Congestion surcharge 395.040₫ / CBM
10.221.660₫ 31-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.944 Lượt xem

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

Ref #85792 | 12-10-2023 09:43

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Toronto
Ho Chi Minh
Toronto, Ontario, Canada
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CY / Door
Thứ 6 35 Ngày
Chuyển tải
4.303.250
₫/cbm
5.655.700₫
Chi tiết
Export reporting (if any) 1.844.250₫ / CBM
Handling 2.336.050₫ / CBM
Bl, VGM, ENS 1.475.400₫ / CBM
2.040.970₫
Handling charge 245.900₫ / Shipment
D/O 860.650₫ / Set
CFS 467.210₫ / CBM
THC 196.720₫ / CBM
CIC 147.540₫ / CBM
LSS 122.950₫ / CBM
11.999.920₫ 31-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 20.937 Lượt xem

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

Ref #86062 | 18-10-2023 09:28

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 5 6 Ngày
Đi thẳng
5.548.500₫
Chi tiết
THC 2.959.200₫ / Cont
BILL 863.100₫ / B/L
CIC 1.233.000₫ / Cont
Handling fee 246.600₫ / B/L
Cleaning fee 246.600₫ / Cont
739.800₫ 6.288.300₫ 31-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.508 Lượt xem

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

Ref #84332 | 05-10-2023 13:12

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Laem Chabang
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 6/ Chủ nhật 1 Ngày
Đi thẳng
4.301.500₫
Chi tiết
THC 2.949.600₫ / Cont
BILL 860.300₫ / Cont
Handling fee 245.800₫ / B/L
Cleaning fee 245.800₫ / Cont
1.474.800₫ 5.776.300₫ 31-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.189 Lượt xem

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

Ref #15531 | 26-09-2023 09:20

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Melbourne, Victoria, Australia
Cước: 126.500.000₫/ 20FL
Hiệu lực đến: 15-10-2023
T/T: 25 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Hua Thanh Cong (Mr.) Export Sales Department HP: 0843782333 Email: sales09@bipshipping.vn Tel: (+84) - 28 6281 6079/77 - Ext 112 Website: www.bipshipping.vn
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 475 Lượt xem

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

Ref #15546 | 27-09-2023 15:17

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 49.450.000₫/ 20FL
Hiệu lực đến: 31-10-2023
T/T: 2 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Hua Thanh Cong (Mr.) Export Sales Department HP: 0843782333 Email: sales09@bipshipping.vn Tel: (+84) - 28 6281 6079/77 - Ext 112 Website: www.bipshipping.vn
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 444 Lượt xem

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

Ref #82034 | 11-09-2023 14:13

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 18 Ngày
Đi thẳng
6.120.000₫
Chi tiết
THC 4.320.000₫ / Cont
BILL 840.000₫ / B/L
SEAL 240.000₫ / Cont
Telex release (if any) 720.000₫ / B/L
21.600.000₫ 27.720.000₫ 30-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 367 Lượt xem

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

Ref #82035 | 11-09-2023 14:16

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
4.723.875₫
Chi tiết
THC 2.907.000₫ / Cont
BILL 847.875₫ / B/L
SEAL 242.250₫ / Cont
Telex release (if any) 726.750₫ / B/L
3.633.750₫ 8.357.625₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
6.177.375₫
Chi tiết
THC 4.360.500₫ / Cont
BILL 847.875₫ / B/L
SEAL 242.250₫ / Cont
Telex release (if any) 726.750₫ / B/L
3.633.750₫ 9.811.125₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
6.177.375₫
Chi tiết
THC 4.360.500₫ / Cont
BILL 847.875₫ / B/L
SEAL 242.250₫ / Cont
Telex release (if any) 726.750₫ / B/L
3.633.750₫ 9.811.125₫ 30-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.102 Lượt xem