CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

Người liên hệ: Mr. MANH TAM DAO

Chức vụ: Deputy Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
89839 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Tokyo
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
20'GP Thứ 4 8 Ngày
4.151.400₫
Chi tiết
THC 2.930.400₫
BILL 976.800₫
SEAL 244.200₫
1.221.000₫ 5.372.400₫ 15-12-2023
89839 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Tokyo
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'GP Thứ 4 8 Ngày
5.616.600₫
Chi tiết
THC 4.395.600₫
BILL 976.800₫
SEAL 244.200₫
2.442.000₫ 8.058.600₫ 15-12-2023
89839 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Tokyo
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'HQ Thứ 4 8 Ngày
5.616.600₫
Chi tiết
THC 4.395.600₫
BILL 976.800₫
SEAL 244.200₫
2.442.000₫ 8.058.600₫ 15-12-2023
86371 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 7 6 Ngày
8.394.600₫
Chi tiết
THC 4.444.200₫
BILL 987.600₫
CIC 2.469.000₫
Handling fee 246.900₫
Cleaning fee 246.900₫
6.789.750₫ 15.184.350₫ 31-10-2023
86062 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 5 6 Ngày
5.548.500₫
Chi tiết
THC 2.959.200₫
BILL 863.100₫
CIC 1.233.000₫
Handling fee 246.600₫
Cleaning fee 246.600₫
739.800₫ 6.288.300₫ 31-10-2023
84332 Laem Chabang
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 6/ Chủ nhật 1 Ngày
4.301.500₫
Chi tiết
THC 2.949.600₫
BILL 860.300₫
Handling fee 245.800₫
Cleaning fee 245.800₫
1.474.800₫ 5.776.300₫ 31-10-2023
82034 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 18 Ngày
6.120.000₫
Chi tiết
THC 4.320.000₫
BILL 840.000₫
SEAL 240.000₫
Telex release (if any) 720.000₫
21.600.000₫ 27.720.000₫ 30-09-2023
82035 Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 7 Ngày
4.723.875₫
Chi tiết
THC 2.907.000₫
BILL 847.875₫
SEAL 242.250₫
Telex release (if any) 726.750₫
3.633.750₫ 8.357.625₫ 30-09-2023
82035 Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 7 Ngày
6.177.375₫
Chi tiết
THC 4.360.500₫
BILL 847.875₫
SEAL 242.250₫
Telex release (if any) 726.750₫
3.633.750₫ 9.811.125₫ 30-09-2023
82035 Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 7 Ngày
6.177.375₫
Chi tiết
THC 4.360.500₫
BILL 847.875₫
SEAL 242.250₫
Telex release (if any) 726.750₫
3.633.750₫ 9.811.125₫ 30-09-2023
  • Hiển thị