CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

Người liên hệ: Mr. MANH TAM DAO

Chức vụ: Deputy Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

Người liên hệ: Mr. MANH TAM DAO

Chức vụ: Deputy Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

BIP Shipping is a full-service logistics management company providing integrated transportation, customs brokerage, and warehousing and distribution services on a global basis. We offer optimal multi-modal transport services by closely cooperating...

Xem thêm >>
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 49.450.000₫/20FL
Hiệu lực đến: 31-10-2023
T/T: 2 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
Hua Thanh Cong (Mr.) Export Sales Department HP: 0843782333 Email: sales09@bipshipping.vn Tel: (+84) - 28 6281 6079/77 - Ext 112 Website: www.bipshipping.vn
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 444 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Melbourne, Victoria, Australia
Cước: 126.500.000₫/20FL
Hiệu lực đến: 15-10-2023
T/T: 25 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
Hua Thanh Cong (Mr.) Export Sales Department HP: 0843782333 Email: sales09@bipshipping.vn Tel: (+84) - 28 6281 6079/77 - Ext 112 Website: www.bipshipping.vn
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 475 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Incheon, Inchon, South Korea
Cước: 6.900.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 7 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
Thông tin liên hệ: Mr Cong - 0843782333
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 441 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Busan, Busan, South Korea
Cước: 3.450.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 7 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
Thông tin liên hệ: Mr Cong - 0843782333
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 293 Lượt xem
 • Hiển thị