CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

Người liên hệ: Mr. MANH TAM DAO

Chức vụ: Deputy Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

Người liên hệ: Mr. MANH TAM DAO

Chức vụ: Deputy Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

BIP Shipping is a full-service logistics management company providing integrated transportation, customs brokerage, and warehousing and distribution services on a global basis. We offer optimal multi-modal transport services by closely cooperating...

Xem thêm >>
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÌNH PHÚ

Ref #82716 | 18-09-2023 11:29

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh - Kobe | Vietnam-Japan (FCL)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Kobe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kobe, Hyogo, Japan
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 8 Ngày
Đi thẳng
5.495.625₫
Chi tiết
THC 2.931.000₫ / Cont
BILL 854.875₫ / B/L
SEAL 244.250₫ / Cont
Telex release (if any) 732.750₫ / B/L
AMS 732.750₫ / Cont
1.831.875₫ 7.327.500₫ 30-09-2023
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 6.971 Lượt xem