PACIFIC LINES

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Eric Mai The Hai

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Eric Mai The Hai

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

 • Pacific Lines Building, 45D/19 Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, TP HCM
 • +849****** Hiện số
 • www.pacificlines.com.vn
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Mundra, Gujarat, India
Cước: 11.825.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 24 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
freetime 14days at POD
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 131 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Cước: 11.825.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 21 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
freetime 14days at POD
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 120 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Colombo, Western, Sri Lanka
Cước: 16.555.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 13 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
freetime 14days at POD
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 192 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Male, Maldives
Cước: 31.927.500₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
freetime 14days at POD
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 150 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Mombasa, Kenya
Cước: 24.843.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
freetime 14days at POD
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 127 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Maputo, Mozambique
Cước: 27.209.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
freetime 14days at POD
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 125 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Jeddah, Makkah, Saudi Arabia
Cước: 27.209.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
freetime 14days at POD
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 143 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Berbera, Somalia
Cước: 35.490.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
freetime 14days at POD
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 167 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Djibouti, Djibouti
Cước: 37.856.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
freetime 14days at POD
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 226 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Sokhna, As Suways, Egypt
Cước: 27.209.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
freetime 14days at POD
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 249 Lượt xem
 • Hiển thị