PACIFIC LINES

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Eric Mai The Hai

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Eric Mai The Hai

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

 • Pacific Lines Building, 45D/19 Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, TP HCM
 • +84 982300800
 • www.pacificlines.com.vn

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Ref #14681 | 30-05-2023 08:44

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Colombo, Western, Sri Lanka
Cước: 16.555.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-06-2023
T/T: 13 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: freetime 14days at POD
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Ref #14682 | 30-05-2023 08:45

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Male, Maldives
Cước: 31.927.500₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-06-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: freetime 14days at POD
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Ref #14683 | 30-05-2023 08:45

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Mombasa, Kenya
Cước: 24.843.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-06-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: freetime 14days at POD
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Ref #14684 | 30-05-2023 08:45

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Maputo, Mozambique
Cước: 27.209.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-06-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: freetime 14days at POD
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Ref #14685 | 30-05-2023 08:45

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Jeddah, Makkah, Saudi Arabia
Cước: 27.209.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-06-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: freetime 14days at POD
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Ref #14686 | 30-05-2023 08:46

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Berbera, Somalia
Cước: 35.490.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-06-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: freetime 14days at POD
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Ref #14687 | 30-05-2023 08:46

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Djibouti, Djibouti
Cước: 37.856.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-06-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: freetime 14days at POD
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Ref #14688 | 30-05-2023 08:46

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Sokhna, As Suways, Egypt
Cước: 27.209.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-06-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: freetime 14days at POD
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Ref #14689 | 30-05-2023 08:46

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Umm Qasr, Iraq
Cước: 22.477.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-06-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: freetime 14days at POD
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Ref #14690 | 30-05-2023 08:47

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Sohar, Masqat, Oman
Cước: 20.111.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-06-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: freetime 14days at POD
 • Bình luận
 • Chia sẻ
PACIFIC LINES
Eric Mai The Hai (PACIFIC LINES)