PACIFIC LINES

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Eric Mai The Hai

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Eric Mai The Hai

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

 • Pacific Lines Building, 45D/19 Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, TP HCM
 • +849****** Hiện số
 • www.pacificlines.com.vn

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Ref #14876 | 28-06-2023 10:07

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Port Klang (West Port), Selangor,Malaysia
Cước: 1.182.500₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 3 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: freetime 14days at POD
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.012 Lượt xem

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Ref #14877 | 28-06-2023 10:07

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 1.655.500₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 2 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: freetime 14days at POD
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.867 Lượt xem

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Ref #14878 | 28-06-2023 10:08

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Dalian, Dalian, Liaoning, China
Cước: 236.500₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 9 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Freetime 21 days at POD
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 703 Lượt xem

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Ref #14880 | 28-06-2023 10:08

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Cước: 236.500₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 6 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Freetime 21 days at POD
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 633 Lượt xem

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Ref #14879 | 28-06-2023 10:08

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Xingang, Xingang, Tianjin, China
Cước: 236.500₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 8 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Freetime 21 days at POD
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 611 Lượt xem

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Ref #14881 | 28-06-2023 10:09

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Cước: 236.500₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 7 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Freetime 21 days at POD
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 234 Lượt xem

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Ref #14882 | 28-06-2023 10:09

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Cước: 236.500₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 7 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Freetime 21 days at POD
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 224 Lượt xem

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Ref #14883 | 28-06-2023 10:11

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Sohar, Masqat, Oman
Cước: 20.111.000₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: freetime 14days at POD
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 443 Lượt xem

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Ref #14884 | 28-06-2023 10:11

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Umm Qasr, Iraq
Cước: 22.477.000₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: freetime 14days at POD
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 423 Lượt xem

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Ref #14885 | 28-06-2023 10:11

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Sokhna, As Suways, Egypt
Cước: 27.209.000₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: freetime 14days at POD
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 268 Lượt xem