PACIFIC LINES

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Eric Mai The Hai

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
76671 Ho Chi Minh
> Port Klang (West Port)
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang (West Port), Selangor,Malaysia
20'GP Thứ 2/ Thứ 3 3 Ngày
3.902.250₫
Chi tiết
THC 2.601.500₫
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
1.182.500₫ 5.084.750₫ 31-07-2023
76671 Ho Chi Minh
> Port Klang (West Port)
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang (West Port), Selangor,Malaysia
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3 3 Ngày
5.321.250₫
Chi tiết
THC 4.020.500₫
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
2.365.000₫ 7.686.250₫ 31-07-2023
76672 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 2 Ngày
1.300.750₫
Chi tiết
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
1.655.500₫ 2.956.250₫ 31-07-2023
76673 Ho Chi Minh
> Dalian
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dalian, Dalian, Liaoning, China
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 9 Ngày
1.300.750₫
Chi tiết
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
236.500₫ 1.537.250₫ 31-07-2023
76673 Ho Chi Minh
> Dalian
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dalian, Dalian, Liaoning, China
40'HQ Thứ 3/ Thứ 6 9 Ngày
1.300.750₫
Chi tiết
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
1.182.500₫ 2.483.250₫ 31-07-2023
76674 Ho Chi Minh
> Xingang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xingang, Xingang, Tianjin, China
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 8 Ngày
1.300.750₫
Chi tiết
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
236.500₫ 1.537.250₫ 31-07-2023
76674 Ho Chi Minh
> Xingang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xingang, Xingang, Tianjin, China
40'HQ Thứ 3/ Thứ 6 8 Ngày
1.300.750₫
Chi tiết
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
1.182.500₫ 2.483.250₫ 31-07-2023
76675 Ho Chi Minh
> Ningbo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
20'GP Chủ nhật 6 Ngày
1.300.750₫
Chi tiết
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
236.500₫ 1.537.250₫ 31-07-2023
76675 Ho Chi Minh
> Ningbo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'HQ Chủ nhật 6 Ngày
1.300.750₫
Chi tiết
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
1.182.500₫ 2.483.250₫ 31-07-2023
76676 Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Chủ nhật 7 Ngày
1.300.750₫
Chi tiết
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
236.500₫ 1.537.250₫ 31-07-2023
  • Hiển thị