PACIFIC LINES

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Eric Mai The Hai

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Eric Mai The Hai

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • Pacific Lines Building, 45D/19 Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, TP HCM
  • +84 982300800
  • www.pacificlines.com.vn
PACIFIC LINES

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

country

Dịch vụ vận chuyển | - | - (FCL)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

  • Bình luận
  • Chia sẻ
PACIFIC LINES
Eric Mai The Hai (PACIFIC LINES)