World Blis Logistics
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
13173 Ho Chi Minh
> Nagoya
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nagoya, Aichi, Japan
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 10 Ngày
5.045.700₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
LSS 1.146.750₫
9.862.050₫ 14.907.750₫ 31-08-2021
13173 Ho Chi Minh
> Nagoya
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nagoya, Aichi, Japan
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 10 Ngày
7.568.550₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
LSS 2.293.500₫
19.036.050₫ 26.604.600₫ 31-08-2021
13173 Ho Chi Minh
> Nagoya
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nagoya, Aichi, Japan
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 10 Ngày
7.568.550₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
LSS 2.293.500₫
19.036.050₫ 26.604.600₫ 31-08-2021
13172 Ho Chi Minh
> Kobe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kobe, Hyogo, Japan
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 10 Ngày
5.045.700₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
LSS 1.146.750₫
9.862.050₫ 14.907.750₫ 31-08-2021
13172 Ho Chi Minh
> Kobe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kobe, Hyogo, Japan
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 10 Ngày
7.568.550₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
LSS 2.293.500₫
19.036.050₫ 26.604.600₫ 31-08-2021
13172 Ho Chi Minh
> Kobe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kobe, Hyogo, Japan
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 10 Ngày
7.568.550₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
LSS 2.293.500₫
19.036.050₫ 26.604.600₫ 31-08-2021
13128 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 18 Ngày
3.898.950₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
69.493.050₫ 73.392.000₫ 30-08-2021
12970 Ho Chi Minh
> Miami
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
40'HQ Hàng ngày 45 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
373.840.500₫ 373.840.500₫ 14-08-2021
12647 Hai Phong
> Jebel Ali
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 3 28 Ngày
3.898.950₫
Chi tiết
THC 2.752.200₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
61.924.500₫ 65.823.450₫ 14-08-2021
12647 Hai Phong
> Jebel Ali
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Thứ 3 28 Ngày
5.275.050₫
Chi tiết
THC 4.128.300₫
BILL 917.400₫
SEAL 229.350₫
141.050.250₫ 146.325.300₫ 14-08-2021
  • Hiển thị