DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

IMPORT AND EXPORT ARE THE MAIN STEPS ON BUSINESS ON THE WORLD, MAKES ALL NATIONS AND ALL PEOPLE BE CLOSER, FAMILIAR.TOGETHER. LOGISTICS IS THE MOST IMPORTANT CHAIN TO BRING THINGS AND NEWS TO SPREAD. THIS IS THE ABSOLUTELY TRUTH AND ALSO IS OUR VI...

Xem thêm >>

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #67414 | 29-03-2023 16:30

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
5.796.700₫
Chi tiết
THC 2.839.200₫ / Cont
DO 828.100₫ / Cont
HANDLING 591.500₫ / B/L
cleaning fee 354.900₫ / Cont
CIC 1.183.000₫ / Cont
1.774.500₫ 7.571.200₫ 14-04-2023
Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
8.517.600₫
Chi tiết
THC 4.377.100₫ / Cont
DO 828.100₫ / Cont
HANDLING 591.500₫ / B/L
cleaning fee 354.900₫ / Cont
CIC 2.366.000₫ / Cont
2.247.700₫ 10.765.300₫ 14-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #67413 | 29-03-2023 16:24

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
40'RF Thứ 4 30 Ngày
Đi thẳng
7.571.200₫
Chi tiết
THC 5.560.100₫ / Cont
BILL 946.400₫ / B/L
SEAL 236.600₫ / Cont
TELEX 828.100₫ / B/L
88.725.000₫ 96.296.200₫ 14-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #67242 | 28-03-2023 14:09

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong (Hai Phong Port)
Vancouver
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 15 Ngày
Đi thẳng
6.156.800₫
Chi tiết
THC 2.960.000₫ / Cont
BILL 947.200₫ / B/L
SEAL 236.800₫ / Cont
TELEX(if any) 947.200₫ / Cont
ENS 1.065.600₫ / B/L
22.874.880₫ 29.031.680₫ 15-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #67190 | 28-03-2023 08:52

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Ben Nghe Port)
Penang
Ho Chi Minh (Ben Nghe Port), Ho Chi Minh, Vietnam
Penang, Pulau Pinang, Malaysia
CY / CY
Hàng thường
Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 10 Ngày
Chuyển tải
284.160₫
/cbm
1.041.920₫
Chi tiết
THC 165.760₫ / CBM
CFS 236.800₫ / CBM
LSS 94.720₫ / CBM
EBS 189.440₫ / CBM
RR 355.200₫ / CBM
-
1.326.080₫ 15-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

giá mới anh chị nhanh tay booking nhé

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #67184 | 28-03-2023 08:50

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Penang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Penang, Pulau Pinang, Malaysia
CY / CY
Hàng thường
Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 10 Ngày
Chuyển tải
71.040₫
/cbm
994.560₫
Chi tiết
THC 165.760₫ / CBM
CFS 236.800₫ / CBM
LSS 94.720₫ / CBM
EBS 142.080₫ / CBM
RR 355.200₫ / CBM
-
1.065.600₫ 15-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #67183 | 28-03-2023 08:47

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2 8 Ngày
Đi thẳng
5.801.600₫
Chi tiết
THC 2.960.000₫ / Cont
DO 828.800₫ / B/L
Cleaning fee 236.800₫ / Cont
CIC 1.184.000₫ / Cont
handling 592.000₫ / Cont
5.920.000₫ 11.721.600₫ 15-04-2023
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2 8 Ngày
Đi thẳng
8.288.000₫
Chi tiết
THC 4.262.400₫ / Cont
DO 828.800₫ / B/L
Cleaning fee 236.800₫ / Cont
CIC 2.368.000₫ / Cont
handling 592.000₫ / Cont
5.920.000₫ 14.208.000₫ 15-04-2023
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 2 8 Ngày
Đi thẳng
8.288.000₫
Chi tiết
THC 4.262.400₫ / Cont
DO 828.800₫ / B/L
Cleaning fee 236.800₫ / Cont
CIC 2.368.000₫ / Cont
handling 592.000₫ / Cont
5.920.000₫ 14.208.000₫ 15-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Liverpool
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Liverpool, Merseyside, England, United Kingdom
Door / CFS
Thứ 4 37 Ngày
Đi thẳng
2.012.800₫
/cbm
1.160.320₫
Chi tiết
THC 142.080₫ / CBM
CFS 189.440₫ / CBM
LSS 118.400₫ / CBM
ENS 236.800₫ / Set
TELEX 473.600₫ / Shipment
5.493.760₫
THC 2.368.000₫ / CBM
CAF 876.160₫ / CBM
DOCS 1.776.000₫ / Set
ERS 236.800₫ / CBM
CONGESTION 236.800₫ / CBM
8.666.880₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #67100 | 27-03-2023 11:47

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Novorossiysk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Novorossiysk, Krasnodarskij, Russia
20'GP Thứ 4 30 Ngày
Đi thẳng
4.854.400₫
Chi tiết
THC 2.841.600₫ / Cont
BILL 947.200₫ / B/L
SEAL 236.800₫ / Cont
TELEX 828.800₫ / B/L
101.824.000₫ 106.678.400₫ 14-04-2023
Ho Chi Minh
Novorossiysk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Novorossiysk, Krasnodarskij, Russia
40'GP Thứ 4 30 Ngày
Đi thẳng
6.275.200₫
Chi tiết
THC 4.262.400₫ / Cont
BILL 947.200₫ / B/L
SEAL 236.800₫ / Cont
TELEX 828.800₫ / B/L
187.072.000₫ 193.347.200₫ 14-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #67098 | 27-03-2023 11:43

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Karachi
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
20'GP Thứ 4 17 Ngày
Đi thẳng
4.854.400₫
Chi tiết
THC 2.841.600₫ / Cont
BILL 947.200₫ / B/L
SEAL 236.800₫ / Cont
TELEX 828.800₫ / B/L
20.128.000₫ 24.982.400₫ 14-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #67095 | 27-03-2023 11:35

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Bangkok
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Thứ 4 4 Ngày
Đi thẳng
4.854.400₫
Chi tiết
THC 2.841.600₫ / Cont
BILL 947.200₫ / B/L
SEAL 236.800₫ / Cont
TELEX 828.800₫ / B/L
5.920.000₫ 10.774.400₫ 14-04-2023
Hai Phong
Bangkok
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'GP Thứ 4 4 Ngày
Đi thẳng
6.275.200₫
Chi tiết
THC 4.262.400₫ / Cont
BILL 947.200₫ / B/L
SEAL 236.800₫ / Cont
TELEX 828.800₫ / B/L
9.472.000₫ 15.747.200₫ 14-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD
Jenia Jenia_nguyen (DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD)