DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

IMPORT AND EXPORT ARE THE MAIN STEPS ON BUSINESS ON THE WORLD, MAKES ALL NATIONS AND ALL PEOPLE BE CLOSER, FAMILIAR.TOGETHER. LOGISTICS IS THE MOST IMPORTANT CHAIN TO BRING THINGS AND NEWS TO SPREAD. THIS IS THE ABSOLUTELY TRUTH AND ALSO IS OUR VI...

Xem thêm >>

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #100295 | 05-06-2024 10:54

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Atlanta
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Atlanta, Fulton, Georgia, United States
20'GP Hàng ngày 22 Ngày
Đi thẳng
6.490.515₫
Chi tiết
THC 3.308.890₫ / Cont
BILL 890.855₫ / B/L
SEAL 254.530₫ / Cont
TELEX 1.018.120₫ / B/L
AMS 1.018.120₫ / B/L
199.806.050₫ 206.296.565₫ 14-06-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.784 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
6.495.870₫
Chi tiết
THC 3.311.620₫ / Cont
BILL 891.590₫ / B/L
SEAL 254.740₫ / Cont
TELEX 1.018.960₫ / B/L
AMS 1.018.960₫ / B/L
132.464.800₫ 138.960.670₫ 14-06-2024
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
8.151.680₫
Chi tiết
THC 4.967.430₫ / Cont
BILL 891.590₫ / B/L
SEAL 254.740₫ / Cont
TELEX 1.018.960₫ / B/L
AMS 1.018.960₫ / B/L
165.581.000₫ 173.732.680₫ 14-06-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 249 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
5.474.975₫
Chi tiết
THC 3.310.450₫ / B/L
BILL 891.275₫ / Cont
SEAL 254.650₫ / Cont
TELEX 1.018.600₫ / B/L
45.837.000₫ 51.311.975₫ 30-06-2024
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
7.130.200₫
Chi tiết
THC 4.965.675₫ / B/L
BILL 891.275₫ / Cont
SEAL 254.650₫ / Cont
TELEX 1.018.600₫ / B/L
73.848.500₫ 80.978.700₫ 30-06-2024
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
7.130.200₫
Chi tiết
THC 4.965.675₫ / B/L
BILL 891.275₫ / Cont
SEAL 254.650₫ / Cont
TELEX 1.018.600₫ / B/L
73.848.500₫ 80.978.700₫ 30-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.913 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'RF Hàng ngày 24 Ngày
Đi thẳng
9.422.050₫
Chi tiết
THC 5.984.275₫ / B/L
BILL 1.145.925₫ / Cont
SEAL 254.650₫ / Cont
TELEX 1.018.600₫ / B/L
AMS 1.018.600₫ / B/L
173.162.000₫ 182.584.050₫ 14-06-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.499 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Hàng ngày 32 Ngày
Đi thẳng
6.493.065₫
Chi tiết
THC 3.310.190₫ / Cont
BILL 891.205₫ / B/L
SEAL 254.630₫ / Cont
TELEX 1.018.520₫ / B/L
AMS 1.018.520₫ / B/L
112.037.200₫ 118.530.265₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Hàng ngày 32 Ngày
Đi thẳng
8.020.845₫
Chi tiết
THC 4.837.970₫ / Cont
BILL 891.205₫ / B/L
SEAL 254.630₫ / Cont
TELEX 1.018.520₫ / B/L
AMS 1.018.520₫ / B/L
137.500.200₫ 145.521.045₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.147 Lượt xem

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #99374 | 20-05-2024 15:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Houston
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Washington, Pennsylvania, United States
20'GP Hàng ngày 45 Ngày
Đi thẳng
6.492.045₫
Chi tiết
THC 3.309.670₫ / Cont
BILL 891.065₫ / B/L
SEAL 254.590₫ / Cont
TELEX 1.018.360₫ / B/L
AMS 1.018.360₫ / B/L
133.659.750₫ 140.151.795₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Houston
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Washington, Pennsylvania, United States
40'GP Hàng ngày 45 Ngày
Đi thẳng
8.019.585₫
Chi tiết
THC 4.837.210₫ / Cont
BILL 891.065₫ / B/L
SEAL 254.590₫ / Cont
TELEX 1.018.360₫ / B/L
AMS 1.018.360₫ / B/L
147.662.200₫ 155.681.785₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.835 Lượt xem

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #98774 | 10-05-2024 14:20

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Vung Tau
Los Angeles
Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
45'HQ Thứ 3 29 Ngày
Đi thẳng
8.656.740₫
Chi tiết
THC 4.964.895₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
TELEX(if any) 1.145.745₫ / B/L
AMS 1.145.745₫ / B/L
89.113.500₫ 97.770.240₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 7.689 Lượt xem

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #98634 | 08-05-2024 17:09

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Kuantan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kuantan, Pahang, Malaysia
40'HQ Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
7.129.080₫
Chi tiết
THC 4.837.590₫ / Cont
BILL 1.018.440₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
TELEX(if any) 1.018.440₫ / B/L
6.365.250₫ 13.494.330₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.759 Lượt xem

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #98620 | 08-05-2024 17:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
6.619.860₫
Chi tiết
THC 3.309.930₫ / Cont
BILL 1.018.440₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
AFR 1.018.440₫ / B/L
5.092.200₫ 11.712.060₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
8.274.825₫
Chi tiết
THC 4.964.895₫ / Cont
BILL 1.018.440₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
AFR 1.018.440₫ / B/L
10.184.400₫ 18.459.225₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
8.274.825₫
Chi tiết
THC 4.964.895₫ / Cont
BILL 1.018.440₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
TELEX 1.018.440₫ / B/L
AFR 1.018.440₫ / B/L
10.184.400₫ 18.459.225₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 201 Lượt xem

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #98248 | 06-05-2024 10:56

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 4 29 Ngày
Đi thẳng
6.491.535₫
Chi tiết
THC 3.182.125₫ / Cont
BILL 1.018.280₫ / B/L
SEAL 254.570₫ / Cont
TELEX(if any) 1.018.280₫ / B/L
AMS 1.018.280₫ / B/L
86.553.800₫ 93.045.335₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.936 Lượt xem