DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
39798 Bangkok
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4 3 Ngày
5.176.600₫
Chi tiết
THC 2.823.600₫
DO 941.200₫
CLEANING 235.300₫
CIC 1.176.500₫
11.765.000₫ 16.941.600₫ 27-08-2022
39798 Bangkok
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4 3 Ngày
7.882.550₫
Chi tiết
THC 4.235.400₫
DO 941.200₫
CLEANING 352.950₫
CIC 2.353.000₫
17.647.500₫ 25.530.050₫ 27-08-2022
39798 Bangkok
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 4 3 Ngày
7.882.550₫
Chi tiết
THC 4.235.400₫
DO 941.200₫
CLEANING 352.950₫
CIC 2.353.000₫
17.647.500₫ 25.530.050₫ 27-08-2022
39797 Qingdao
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4 9 Ngày
5.411.900₫
Chi tiết
THC 3.058.900₫
DO 941.200₫
CIC 1.176.500₫
CLEANING 235.300₫
3.529.500₫ 8.941.400₫ 24-08-2022
39797 Qingdao
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4 9 Ngày
8.117.850₫
Chi tiết
THC 4.470.700₫
DO 941.200₫
CIC 2.353.000₫
CLEANING 352.950₫
5.176.600₫ 13.294.450₫ 24-08-2022
39797 Qingdao
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 4 9 Ngày
8.117.850₫
Chi tiết
THC 4.470.700₫
DO 941.200₫
CIC 2.353.000₫
CLEANING 352.950₫
5.176.600₫ 13.294.450₫ 24-08-2022
37548 Qingdao
> Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4 8 Ngày
4.712.000₫
Chi tiết
THC 2.827.200₫
BILL 942.400₫
SEAL 235.600₫
TELEX 706.800₫
22.382.000₫ 27.094.000₫ 10-08-2022
37548 Qingdao
> Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4 8 Ngày
6.125.600₫
Chi tiết
THC 4.240.800₫
BILL 942.400₫
SEAL 235.600₫
TELEX 706.800₫
24.738.000₫ 30.863.600₫ 10-08-2022
37549 Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4 7 Ngày
4.712.000₫
Chi tiết
THC 2.827.200₫
BILL 942.400₫
SEAL 235.600₫
TELEX 706.800₫
7.068.000₫ 11.780.000₫ 01-08-2022
37549 Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4 7 Ngày
6.125.600₫
Chi tiết
THC 4.240.800₫
BILL 942.400₫
SEAL 235.600₫
TELEX 706.800₫
14.136.000₫ 20.261.600₫ 01-08-2022
  • Hiển thị  
DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD
Jenia Jenia_nguyen (DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD)
=