DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
100926 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Hàng ngày 23 Ngày
6.494.085₫
Chi tiết
THC 3.310.710₫
BILL 891.345₫
SEAL 254.670₫
TELEX 1.018.680₫
AMS 1.018.680₫
152.802.000₫ 159.296.085₫ 30-06-2024
100926 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Hàng ngày 23 Ngày
8.022.105₫
Chi tiết
THC 4.838.730₫
BILL 891.345₫
SEAL 254.670₫
TELEX 1.018.680₫
AMS 1.018.680₫
188.455.800₫ 196.477.905₫ 30-06-2024
100901 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
20'GP Hàng ngày 4 Ngày
6.494.595₫
Chi tiết
THC 3.310.970₫
BILL 891.415₫
SEAL 254.690₫
TELEX 1.018.760₫
AFS 1.018.760₫
4.839.110₫ 11.333.705₫ 30-06-2024
100901 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'GP Hàng ngày 4 Ngày
8.022.735₫
Chi tiết
THC 4.839.110₫
BILL 891.415₫
SEAL 254.690₫
TELEX 1.018.760₫
AFS 1.018.760₫
5.348.490₫ 13.371.225₫ 30-06-2024
100295 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Atlanta
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Atlanta, Fulton, Georgia, United States
20'GP Hàng ngày 22 Ngày
6.490.515₫
Chi tiết
THC 3.308.890₫
BILL 890.855₫
SEAL 254.530₫
TELEX 1.018.120₫
AMS 1.018.120₫
199.806.050₫ 206.296.565₫ 14-06-2024
100176 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Hàng ngày 30 Ngày
6.495.870₫
Chi tiết
THC 3.311.620₫
BILL 891.590₫
SEAL 254.740₫
TELEX 1.018.960₫
AMS 1.018.960₫
132.464.800₫ 138.960.670₫ 14-06-2024
100176 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Hàng ngày 30 Ngày
8.151.680₫
Chi tiết
THC 4.967.430₫
BILL 891.590₫
SEAL 254.740₫
TELEX 1.018.960₫
AMS 1.018.960₫
165.581.000₫ 173.732.680₫ 14-06-2024
100111 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Hàng ngày 15 Ngày
5.474.975₫
Chi tiết
THC 3.310.450₫
BILL 891.275₫
SEAL 254.650₫
TELEX 1.018.600₫
45.837.000₫ 51.311.975₫ 30-06-2024
100111 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Hàng ngày 15 Ngày
7.130.200₫
Chi tiết
THC 4.965.675₫
BILL 891.275₫
SEAL 254.650₫
TELEX 1.018.600₫
73.848.500₫ 80.978.700₫ 30-06-2024
100111 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Hàng ngày 15 Ngày
7.130.200₫
Chi tiết
THC 4.965.675₫
BILL 891.275₫
SEAL 254.650₫
TELEX 1.018.600₫
73.848.500₫ 80.978.700₫ 30-06-2024
  • Hiển thị