DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
67242 Hai Phong (Hai Phong Port)
> Vancouver
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 15 Ngày
6.156.800₫
Chi tiết
THC 2.960.000₫
BILL 947.200₫
SEAL 236.800₫
TELEX(if any) 947.200₫
ENS 1.065.600₫
22.874.880₫ 29.031.680₫ 15-04-2023
67183 Qingdao
> Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2 8 Ngày
5.801.600₫
Chi tiết
THC 2.960.000₫
DO 828.800₫
Cleaning fee 236.800₫
CIC 1.184.000₫
handling 592.000₫
5.920.000₫ 11.721.600₫ 15-04-2023
67183 Qingdao
> Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2 8 Ngày
8.288.000₫
Chi tiết
THC 4.262.400₫
DO 828.800₫
Cleaning fee 236.800₫
CIC 2.368.000₫
handling 592.000₫
5.920.000₫ 14.208.000₫ 15-04-2023
67183 Qingdao
> Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 2 8 Ngày
8.288.000₫
Chi tiết
THC 4.262.400₫
DO 828.800₫
Cleaning fee 236.800₫
CIC 2.368.000₫
handling 592.000₫
5.920.000₫ 14.208.000₫ 15-04-2023
67100 Ho Chi Minh
> Novorossiysk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Novorossiysk, Krasnodarskij, Russia
20'GP Thứ 4 30 Ngày
4.854.400₫
Chi tiết
THC 2.841.600₫
BILL 947.200₫
SEAL 236.800₫
TELEX 828.800₫
101.824.000₫ 106.678.400₫ 14-04-2023
67100 Ho Chi Minh
> Novorossiysk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Novorossiysk, Krasnodarskij, Russia
40'GP Thứ 4 30 Ngày
6.275.200₫
Chi tiết
THC 4.262.400₫
BILL 947.200₫
SEAL 236.800₫
TELEX 828.800₫
187.072.000₫ 193.347.200₫ 14-04-2023
67098 Hai Phong
> Karachi
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
20'GP Thứ 4 17 Ngày
4.854.400₫
Chi tiết
THC 2.841.600₫
BILL 947.200₫
SEAL 236.800₫
TELEX 828.800₫
20.128.000₫ 24.982.400₫ 14-04-2023
67095 Hai Phong
> Bangkok
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Thứ 4 4 Ngày
4.854.400₫
Chi tiết
THC 2.841.600₫
BILL 947.200₫
SEAL 236.800₫
TELEX 828.800₫
5.920.000₫ 10.774.400₫ 14-04-2023
67095 Hai Phong
> Bangkok
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'GP Thứ 4 4 Ngày
6.275.200₫
Chi tiết
THC 4.262.400₫
BILL 947.200₫
SEAL 236.800₫
TELEX 828.800₫
9.472.000₫ 15.747.200₫ 14-04-2023
67091 Hai Phong
> Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 4 5 Ngày
4.854.400₫
Chi tiết
THC 2.841.600₫
BILL 947.200₫
SEAL 236.800₫
TELEX 828.800₫
2.368.000₫ 7.222.400₫ 14-04-2023
  • Hiển thị  
DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD
Jenia Jenia_nguyen (DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD)