DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
97460 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 25 Ngày
6.680.650₫
Chi tiết
THC 3.277.300₫
BILL 1.008.400₫
SEAL 252.100₫
AMS 1.134.450₫
TELEX(if any) 1.008.400₫
67.562.800₫ 74.243.450₫ 20-04-2024
97460 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 4/ Thứ 7 25 Ngày
8.193.250₫
Chi tiết
THC 4.789.900₫
BILL 1.008.400₫
SEAL 252.100₫
AMS 1.134.450₫
TELEX(if any) 1.008.400₫
81.932.500₫ 90.125.750₫ 20-04-2024
97453 Huangbu(Guangzhou)
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Huangbu(Guangzhou), Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5 5 Ngày
8.193.250₫
Chi tiết
THC 4.663.850₫
BILL 1.008.400₫
SEAL 2.521.000₫
8.319.300₫ 16.512.550₫ 20-04-2024
97441 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4 6 Ngày
8.183.500₫
Chi tiết
THC 4.658.300₫
BILL 1.007.200₫
SEAL 2.518.000₫
8.813.000₫ 16.996.500₫ 20-04-2024
97336 Long An
> Jebel Ali
Long An, Long An, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'RF Thứ 3 20 Ngày
8.557.800₫
Chi tiết
THC 6.292.500₫
BILL 1.006.800₫
SEAL 251.700₫
TELEX(if any) 1.006.800₫
59.149.500₫ 67.707.300₫ 30-04-2024
97238 Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 5 6 Ngày
6.282.500₫
Chi tiết
THC 3.266.900₫
DO 879.550₫
CIC 1.256.500₫
CLEANING FEE 251.300₫
HANDLING 628.250₫
4.774.700₫ 11.057.200₫ 13-04-2024
97238 Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 5 6 Ngày
9.046.800₫
Chi tiết
THC 4.774.700₫
DO 879.550₫
CIC 2.513.000₫
CLEANING FEE 251.300₫
HANDLING 628.250₫
11.308.500₫ 20.355.300₫ 13-04-2024
97237 Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 5 22 Ngày
7.664.650₫
Chi tiết
THC 6.408.150₫
BILL 1.005.200₫
SEAL 251.300₫
96.750.500₫ 104.415.150₫ 30-04-2024
97134 Singapore
> Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4 3 Ngày
6.156.850₫
Chi tiết
THC 3.141.250₫
DO 879.550₫
CIC 1.256.500₫
CLEANING FEE 251.300₫
HANDLING 628.250₫
2.010.400₫ 8.167.250₫ 30-04-2024
97134 Singapore
> Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4 3 Ngày
9.046.800₫
Chi tiết
THC 4.774.700₫
DO 879.550₫
CIC 2.513.000₫
CLEANING FEE 251.300₫
HANDLING 628.250₫
3.266.900₫ 12.313.700₫ 30-04-2024
  • Hiển thị