DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

IMPORT AND EXPORT ARE THE MAIN STEPS ON BUSINESS ON THE WORLD, MAKES ALL NATIONS AND ALL PEOPLE BE CLOSER, FAMILIAR.TOGETHER. LOGISTICS IS THE MOST IMPORTANT CHAIN TO BRING THINGS AND NEWS TO SPREAD. THIS IS THE ABSOLUTELY TRUTH AND ALSO IS OUR VI...

Xem thêm >>

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #89683 | 01-12-2023 09:50

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Thứ 4/ Thứ 7 8 Ngày
Đi thẳng
6.232.200₫
Chi tiết
THC 3.055.000₫ / Cont
BILL 977.600₫ / B/L
SEAL 244.400₫ / Cont
TELEX(if any) 977.600₫ / B/L
AFS 977.600₫ / B/L
6.110.000₫ 12.342.200₫ 15-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #89509 | 27-11-2023 15:41

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Colombo
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Thứ 2/ Chủ nhật 18 Ngày
Đi thẳng
5.130.300₫
Chi tiết
THC 3.053.750₫ / Cont
BILL 977.200₫ / B/L
SEAL 244.300₫ / Cont
TELEX(if any) 855.050₫ / B/L
19.055.400₫ 24.185.700₫ 15-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #89394 | 24-11-2023 09:47

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Thứ 4/ Thứ 6 8 Ngày
Đi thẳng
6.588.000₫
Chi tiết
THC 4.514.000₫ / Cont
BILL 976.000₫ / B/L
SEAL 244.000₫ / Cont
TELEX(if any) 854.000₫ / B/L
1.220.000₫ 7.808.000₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #89278 | 22-11-2023 11:10

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 5 Ngày
Đi thẳng
6.196.500₫
Chi tiết
THC 3.037.500₫ / Cont
BILL 972.000₫ / B/L
SEAL 243.000₫ / Cont
TELEX(if any) 972.000₫ / B/L
AFS 972.000₫ / B/L
1.215.000₫ 7.411.500₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
40'GP Thứ 4/ Thứ 7 5 Ngày
Đi thẳng
6.196.500₫
Chi tiết
THC 3.037.500₫ / Cont
BILL 972.000₫ / B/L
SEAL 243.000₫ / Cont
TELEX(if any) 972.000₫ / B/L
AFS 972.000₫ / B/L
1.944.000₫ 8.140.500₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #89276 | 22-11-2023 11:07

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 3 16 Ngày
Đi thẳng
5.224.500₫
Chi tiết
THC 3.037.500₫ / Cont
BILL 972.000₫ / B/L
SEAL 243.000₫ / Cont
TELEX(if any) 972.000₫ / B/L
14.094.000₫ 19.318.500₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #89275 | 22-11-2023 10:57

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 4/ Thứ 5 5 Ngày
Đi thẳng
5.224.500₫
Chi tiết
THC 3.037.500₫ / Cont
BILL 972.000₫ / B/L
SEAL 243.000₫ / Cont
TELEX(if any) 972.000₫ / B/L
10.206.000₫ 15.430.500₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Thứ 4/ Thứ 5 5 Ngày
Đi thẳng
6.682.500₫
Chi tiết
THC 4.495.500₫ / Cont
BILL 972.000₫ / B/L
SEAL 243.000₫ / Cont
TELEX(if any) 972.000₫ / B/L
17.739.000₫ 24.421.500₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #89245 | 21-11-2023 09:03

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Kota Kinabalu
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
40'HQ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 7 8 Ngày
Chuyển tải
6.694.875₫
Chi tiết
THC 4.503.825₫ / Cont
BILL 973.800₫ / B/L
SEAL 243.450₫ / Cont
TELEX(if any) 973.800₫ / B/L
12.902.850₫ 19.597.725₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #88987 | 15-11-2023 13:51

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Taiwu
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Taiwu, Pingtung, Taiwan
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
5.256.750₫
Chi tiết
THC 3.056.250₫ / Cont
BILL 978.000₫ / B/L
SEAL 244.500₫ / Cont
TELEX(if any) 978.000₫ / B/L
1.222.500₫ 6.479.250₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #88964 | 15-11-2023 10:04

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Damietta
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Damietta, Egypt
20'GP Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 7 21 Ngày
Chuyển tải
5.276.100₫
Chi tiết
THC 3.067.500₫ / Cont
BILL 981.600₫ / B/L
SEAL 245.400₫ / Cont
TELEX(if any) 981.600₫ / B/L
39.264.000₫ 44.540.100₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #88801 | 10-11-2023 14:35

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Shuwaikh
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shuwaikh, Kuwait
20'GP Thứ 4/ Thứ 6 15 Ngày
Đi thẳng
5.276.100₫
Chi tiết
THC 3.067.500₫ / Cont
BILL 981.600₫ / B/L
SEAL 245.400₫ / Cont
TELEX(if any) 981.600₫ / B/L
19.632.000₫ 24.908.100₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ