DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

IMPORT AND EXPORT ARE THE MAIN STEPS ON BUSINESS ON THE WORLD, MAKES ALL NATIONS AND ALL PEOPLE BE CLOSER, FAMILIAR.TOGETHER. LOGISTICS IS THE MOST IMPORTANT CHAIN TO BRING THINGS AND NEWS TO SPREAD. THIS IS THE ABSOLUTELY TRUTH AND ALSO IS OUR VI...

Xem thêm >>

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #56540 | 25-11-2022 11:59

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong (Cua Cam Port)
Toronto
Hai Phong (Cua Cam Port), Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 6 Ngày
Đi thẳng
6.960.240₫
Chi tiết
THC 4.598.730₫ / Cont
BILL 1.118.610₫ / B/L
SEAL 248.580₫ / Cont
TELEX 994.320₫ / B/L
103.110.984₫ 110.071.224₫ 15-12-2022

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #56499 | 25-11-2022 10:04

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Karachi
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
40'GP Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
6.711.660₫
Chi tiết
THC 4.598.730₫ / Cont
BILL 994.320₫ / B/L
SEAL 248.580₫ / Cont
TELEX 870.030₫ / B/L
66.495.150₫ 73.206.810₫ 30-11-2022

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #56476 | 25-11-2022 09:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Shanghai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'TK Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 3 Ngày
Đi thẳng
6.214.500₫
Chi tiết
THC 3.107.250₫ / Cont
BILL 994.320₫ / B/L
SEAL 248.580₫ / Cont
AFS 994.320₫ / B/L
TELEX 870.030₫ / B/L
5.220.180₫ 11.434.680₫ 15-12-2022

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #56409 | 24-11-2022 17:23

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Pasir Gudang
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Pasir Gudang, Johor, Malaysia
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 7 Ngày
Đi thẳng
6.960.240₫
Chi tiết
THC 4.598.730₫ / Cont
BILL 1.118.610₫ / B/L
SEAL 248.580₫ / Cont
TELEX 994.320₫ / B/L
10.887.804₫ 17.848.044₫ 31-12-2022

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #56331 | 24-11-2022 14:45

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Sydney
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
5.220.180₫
Chi tiết
THC 3.107.250₫ / Cont
BILL 994.320₫ / Cont
SEAL 248.580₫ / Cont
TELEX 870.030₫ / Cont
31.321.080₫ 36.541.260₫ 30-11-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Manila North Harbour
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Manila North Harbour, Metro Manila, Philippines
40'RF Thứ 4 4 Ngày
Đi thẳng
7.954.560₫
Chi tiết
THC 5.841.630₫ / Cont
BILL 994.320₫ / B/L
SEAL 248.580₫ / Cont
TELEX 870.030₫ / Cont
31.321.080₫ 39.275.640₫ 30-11-2022

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #56312 | 24-11-2022 14:21

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
1.044.036₫
Chi tiết
THC 174.006₫ / CBM
CFS 223.722₫ / CBM
LSS 99.432₫ / CBM
EBS 149.148₫ / CBM
RR 397.728₫ / CBM
-
1.044.036₫ 30-11-2022

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #56259 | 24-11-2022 11:24

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Bangkok
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
6.214.500₫
Chi tiết
THC 3.107.250₫ / Cont
DO 870.030₫ / Cont
HANDLING 621.450₫ / Cont
CIC 1.242.900₫ / Cont
cleaning fee 372.870₫ / Cont
4.225.860₫ 10.440.360₫ 30-11-2022

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #56217 | 24-11-2022 10:06

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Bahrain
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bahrain, Bahrain
20'GP Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
5.220.180₫
Chi tiết
THC 3.107.250₫ / Cont
BILL 994.320₫ / Cont
SEAL 248.580₫ / Cont
TELEX 870.030₫ / Cont
52.450.380₫ 57.670.560₫ 30-11-2022

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #56211 | 24-11-2022 10:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Bahrain
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bahrain, Bahrain
20'GP Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
5.220.180₫
Chi tiết
THC 3.107.250₫ / Cont
BILL 994.320₫ / Cont
SEAL 248.580₫ / Cont
TELEX 870.030₫ / Cont
53.444.700₫ 58.664.880₫ 30-11-2022
DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD
Jenia Jenia_nguyen (DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD)