DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

IMPORT AND EXPORT ARE THE MAIN STEPS ON BUSINESS ON THE WORLD, MAKES ALL NATIONS AND ALL PEOPLE BE CLOSER, FAMILIAR.TOGETHER. LOGISTICS IS THE MOST IMPORTANT CHAIN TO BRING THINGS AND NEWS TO SPREAD. THIS IS THE ABSOLUTELY TRUTH AND ALSO IS OUR VI...

Xem thêm >>

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #39798 | 16-08-2022 11:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Bangkok
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4 3 Ngày
Đi thẳng
5.176.600₫
Chi tiết
THC 2.823.600₫ / Cont
DO 941.200₫ / B/L
CLEANING 235.300₫ / Cont
CIC 1.176.500₫ / Cont
11.765.000₫ 16.941.600₫ 27-08-2022
Bangkok
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4 3 Ngày
Đi thẳng
7.882.550₫
Chi tiết
THC 4.235.400₫ / Cont
DO 941.200₫ / B/L
CLEANING 352.950₫ / Cont
CIC 2.353.000₫ / Cont
17.647.500₫ 25.530.050₫ 27-08-2022
Bangkok
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 4 3 Ngày
Đi thẳng
7.882.550₫
Chi tiết
THC 4.235.400₫ / Cont
DO 941.200₫ / B/L
CLEANING 352.950₫ / Cont
CIC 2.353.000₫ / Cont
17.647.500₫ 25.530.050₫ 27-08-2022

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #39797 | 16-08-2022 11:08

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
5.411.900₫
Chi tiết
THC 3.058.900₫ / Cont
DO 941.200₫ / B/L
CIC 1.176.500₫ / Cont
CLEANING 235.300₫ / Cont
3.529.500₫ 8.941.400₫ 24-08-2022
Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
8.117.850₫
Chi tiết
THC 4.470.700₫ / Cont
DO 941.200₫ / B/L
CIC 2.353.000₫ / Cont
CLEANING 352.950₫ / Cont
5.176.600₫ 13.294.450₫ 24-08-2022
Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
8.117.850₫
Chi tiết
THC 4.470.700₫ / Cont
DO 941.200₫ / B/L
CIC 2.353.000₫ / Cont
CLEANING 352.950₫ / Cont
5.176.600₫ 13.294.450₫ 24-08-2022

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #37548 | 26-07-2022 09:09

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
4.712.000₫
Chi tiết
THC 2.827.200₫ / Cont
BILL 942.400₫ / Cont
SEAL 235.600₫ / Cont
TELEX 706.800₫ / Cont
22.382.000₫ 27.094.000₫ 10-08-2022
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
6.125.600₫
Chi tiết
THC 4.240.800₫ / Cont
BILL 942.400₫ / Cont
SEAL 235.600₫ / Cont
TELEX 706.800₫ / Cont
24.738.000₫ 30.863.600₫ 10-08-2022

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #37549 | 26-07-2022 09:11

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
4.712.000₫
Chi tiết
THC 2.827.200₫ / Cont
BILL 942.400₫ / Cont
SEAL 235.600₫ / Cont
TELEX 706.800₫ / Cont
7.068.000₫ 11.780.000₫ 01-08-2022
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
6.125.600₫
Chi tiết
THC 4.240.800₫ / Cont
BILL 942.400₫ / Cont
SEAL 235.600₫ / Cont
TELEX 706.800₫ / Cont
14.136.000₫ 20.261.600₫ 01-08-2022

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #37852 | 28-07-2022 14:05

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Tianjin
Ho Chi Minh
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 5 8 Ngày
Đi thẳng
5.890.000₫
Chi tiết
THC 2.827.200₫ / Cont
DO 942.400₫ / Cont
CIC 1.178.000₫ / Cont
CLEANING FEE 235.600₫ / Cont
H/L 706.800₫ / Cont
23.560.000₫ 29.450.000₫ 10-08-2022
Tianjin
Ho Chi Minh
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 5 8 Ngày
Đi thẳng
8.599.400₫
Chi tiết
THC 4.240.800₫ / Cont
DO 942.400₫ / Cont
CIC 2.356.000₫ / Cont
CLEANING FEE 353.400₫ / Cont
H/L 706.800₫ / Cont
29.450.000₫ 38.049.400₫ 10-08-2022
Tianjin
Ho Chi Minh
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 5 8 Ngày
Đi thẳng
8.599.400₫
Chi tiết
THC 4.240.800₫ / Cont
DO 942.400₫ / Cont
CIC 2.356.000₫ / Cont
CLEANING FEE 353.400₫ / Cont
H/L 706.800₫ / Cont
29.450.000₫ 38.049.400₫ 10-08-2022

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #37484 | 25-07-2022 14:20

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3 6 Ngày
Đi thẳng
5.890.000₫
Chi tiết
THC 2.827.200₫ / Cont
DO 942.400₫ / B/L
CIC 1.178.000₫ / Cont
CLEANING FEE 235.600₫ / Cont
HANDLING 706.800₫ / B/L
8.246.000₫ 14.136.000₫ 31-07-2022
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3 6 Ngày
Đi thẳng
8.599.400₫
Chi tiết
THC 4.240.800₫ / Cont
DO 942.400₫ / B/L
CIC 2.356.000₫ / Cont
CLEANING FEE 353.400₫ / Cont
HANDLING 706.800₫ / B/L
16.492.000₫ 25.091.400₫ 31-07-2022

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #37464 | 25-07-2022 11:54

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Jebel Ali
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 4 20 Ngày
Chuyển tải
4.005.200₫
Chi tiết
THC 2.827.200₫ / Cont
BILL 942.400₫ / Cont
SEAL 235.600₫ / Cont
51.832.000₫ 55.837.200₫ 14-08-2022

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #37327 | 22-07-2022 16:13

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'RF Thứ 3 5 Ngày
Đi thẳng
5.654.400₫
Chi tiết
THC 3.769.600₫ / Cont
BILL 942.400₫ / B/L
SEAL 235.600₫ / Cont
AFS 706.800₫ / B/L
36.518.000₫ 42.172.400₫ 01-08-2022
Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'RF Thứ 3 5 Ngày
Đi thẳng
7.539.200₫
Chi tiết
THC 5.654.400₫ / Cont
BILL 942.400₫ / B/L
SEAL 235.600₫ / Cont
AFS 706.800₫ / B/L
43.586.000₫ 51.125.200₫ 01-08-2022

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #37329 | 22-07-2022 16:15

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
20'RF Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
5.654.400₫
Chi tiết
THC 3.769.600₫ / Cont
BILL 942.400₫ / Cont
SEAL 235.600₫ / Cont
AFS 706.800₫ / Cont
38.874.000₫ 44.528.400₫ 05-08-2022
Ho Chi Minh
Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
40'RF Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
7.539.200₫
Chi tiết
THC 5.654.400₫ / Cont
BILL 942.400₫ / Cont
SEAL 235.600₫ / Cont
AFS 706.800₫ / Cont
45.942.000₫ 53.481.200₫ 05-08-2022

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #37330 | 22-07-2022 16:17

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'RF Thứ 4 5 Ngày
Đi thẳng
5.654.400₫
Chi tiết
THC 3.769.600₫ / Cont
BILL 942.400₫ / Cont
SEAL 235.600₫ / Cont
AFS 706.800₫ / Cont
36.518.000₫ 42.172.400₫ 06-08-2022
Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'RF Thứ 4 5 Ngày
Đi thẳng
7.539.200₫
Chi tiết
THC 5.654.400₫ / Cont
BILL 942.400₫ / Cont
SEAL 235.600₫ / Cont
AFS 706.800₫ / Cont
43.586.000₫ 51.125.200₫ 06-08-2022
DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD
Jenia Jenia_nguyen (DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD)