DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

IMPORT AND EXPORT ARE THE MAIN STEPS ON BUSINESS ON THE WORLD, MAKES ALL NATIONS AND ALL PEOPLE BE CLOSER, FAMILIAR.TOGETHER. LOGISTICS IS THE MOST IMPORTANT CHAIN TO BRING THINGS AND NEWS TO SPREAD. THIS IS THE ABSOLUTELY TRUTH AND ALSO IS OUR VI...

Xem thêm >>
Nơi đi: Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 11.137.500₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2024
T/T: 9 Ngày
ETD: THỨ 3 HÀNG TUẦN
Ghi chú:
Giá hot xin liên hệ Evy: 0901139080, em báo giá chi tiết nhé!
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 74 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Manila, Metro Manila, Philippines
Cước: 1.732.500₫/40GP
Hiệu lực đến: 31-01-2024
T/T: 3 Ngày
ETD: THỨ 3 HÀNG TUẦN
Ghi chú:
Giá hot xin liên hệ Evy: 0901139080, em báo giá chi tiết nhé!
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 69 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Manila, Metro Manila, Philippines
Cước: 1.237.500₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2024
T/T: 4 Ngày
ETD: THỨ 3 HÀNG TUẦN
Ghi chú:
Giá hot xin liên hệ Evy: 0901139080, em báo giá chi tiết nhé!
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 55 Lượt xem
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Cước: 13.480.500₫/20GP
Hiệu lực đến: 25-11-2023
T/T: 10 Ngày
ETD: THỨ 3 HÀNG TUẦN
Ghi chú:
Giá hot xin liên hệ Evy: 0901139080, em báo giá chi tiết nhé!
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 90 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Cước: 29.688.000₫/40RF
Hiệu lực đến: 30-11-2023
T/T: 11 Ngày
ETD: THỨ 3 HÀNG TUẦN
Ghi chú:
Giá hot xin liên hệ Evy: 0901139080, em báo giá chi tiết nhé!
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 101 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Cước: 30.925.000₫/40RF
Hiệu lực đến: 14-11-2023
T/T: 16 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Giá hot xin liên hệ Evy: 0901139080, em báo giá chi tiết nhé!
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 53 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Southam, Warwickshire, England, United Kingdom
Cước: 21.342.200₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-08-2023
T/T: 22 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Giá hot xin liên hệ Evy: 0901139080, em báo giá chi tiết nhé!
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 35 Lượt xem
Nơi đi: Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/20GP
Hiệu lực đến: 15-07-2023
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Giá hot xin liên hệ Evy: 0901139080, em báo giá chi tiết nhé!
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 21 Lượt xem
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Cước: 1.181.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 14-04-2023
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Shanghai/Ningbo/Qingdao rate ALL IN via Litco . Giá hot xin liên hệ Evy: 0901139080, em báo giá chi tiết nhé!
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 212 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Inchon, South Korea
Cước: 1.889.600₫/20GP
Hiệu lực đến: 14-04-2023
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Giá hot xin liên hệ Evy: 0901139080, em báp giá chi tiết nhé!
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 145 Lượt xem
 • Hiển thị