DNLSHIPPING CORRPORATION CO.,LTD

DNLSHIPPING CORRPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DNLSHIPPING CORRPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 1C Ho Ba Phan street, Phuoc Long A ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
  • +84 3535 0858
  • https://phaata.com/100000000001389

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 1C Ho Ba Phan street, Phuoc Long A ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
  • +84 3535 0858
  • https://phaata.com/100000000001389