PJSC TransContainer

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Daniil Isakovskiy

Chức vụ: Senior Sales Managaer

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
89739 Ho Chi Minh
> Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Hàng ngày 48 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
189.703.080₫ 189.703.080₫ 31-12-2023
89739 Ho Chi Minh
> Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
207.885.960₫ 207.885.960₫ 31-12-2023
89739 Ho Chi Minh
> Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
207.885.960₫ 207.885.960₫ 31-12-2023
89738 Ho Chi Minh
> Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
117.143.600₫ 117.143.600₫ 31-12-2023
89738 Ho Chi Minh
> Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
215.731.260₫ 215.731.260₫ 31-12-2023
89738 Ho Chi Minh
> Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
215.731.260₫ 215.731.260₫ 31-12-2023
89737 Ho Chi Minh
> Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
113.543.640₫ 113.543.640₫ 31-12-2023
89737 Ho Chi Minh
> Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
140.196.960₫ 140.196.960₫ 31-12-2023
89737 Ho Chi Minh
> Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
140.196.960₫ 140.196.960₫ 31-12-2023
89736 Ho Chi Minh
> Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
117.021.240₫ 117.021.240₫ 31-12-2023
  • Hiển thị