PJSC TransContainer

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Daniil Isakovskiy

Chức vụ: Senior Sales Managaer

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Daniil Isakovskiy

Chức vụ: Senior Sales Managaer

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

 • Russia, Moscow, 6th floor, office 3, building 6, estate 39, Leningradskaya st., Khimki
 • +844****** Hiện số
 • https://trcont.com

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #94521 | 02-02-2024 18:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
20'GP Hàng ngày 12 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
120.736.980₫ 120.736.980₫ 29-02-2024
Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 12 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
124.029.360₫ 124.029.360₫ 29-02-2024
Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 12 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
124.029.360₫ 124.029.360₫ 29-02-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 327.388 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Malaszewicze
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Malaszewicze, Biała Podlaska, Lublin, Poland
20'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
145.036.710₫ 145.036.710₫ 29-02-2024
Hai Phong
Malaszewicze
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Malaszewicze, Biała Podlaska, Lublin, Poland
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
151.252.920₫ 151.252.920₫ 29-02-2024
Hai Phong
Malaszewicze
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Malaszewicze, Biała Podlaska, Lublin, Poland
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
151.252.920₫ 151.252.920₫ 29-02-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.464 Lượt xem

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #94501 | 02-02-2024 12:59

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
20'GP Hàng ngày 47 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
118.455.370₫ 118.455.370₫ 29-02-2024
Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
40'GP Hàng ngày 47 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
147.793.250₫ 147.793.250₫ 29-02-2024
Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
40'HQ Hàng ngày 47 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
147.793.250₫ 147.793.250₫ 29-02-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 8.053 Lượt xem

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #92519 | 09-01-2024 18:19

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
20'GP Hàng ngày 47 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
116.517.500₫ 116.517.500₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
40'GP Hàng ngày 47 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
144.138.280₫ 144.138.280₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
40'HQ Hàng ngày 47 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
144.138.280₫ 144.138.280₫ 31-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 256.031 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
189.703.080₫ 189.703.080₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
207.885.960₫ 207.885.960₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
207.885.960₫ 207.885.960₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 290 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
117.143.600₫ 117.143.600₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
215.731.260₫ 215.731.260₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
215.731.260₫ 215.731.260₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 70 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
113.543.640₫ 113.543.640₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
140.196.960₫ 140.196.960₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
140.196.960₫ 140.196.960₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 67 Lượt xem

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #89736 | 01-12-2023 17:57

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
117.021.240₫ 117.021.240₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
149.511.960₫ 149.511.960₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
149.511.960₫ 149.511.960₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 51 Lượt xem

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #89735 | 01-12-2023 17:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
20'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
125.288.640₫ 125.288.640₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
165.803.040₫ 165.803.040₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
165.803.040₫ 165.803.040₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 21 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Vladivostock
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vladivostock, Primorskij, Russia
20'GP Hàng ngày 11 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
72.786.500₫ 72.786.500₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Vladivostock
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vladivostock, Primorskij, Russia
40'GP Hàng ngày 11 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
69.391.425₫ 69.391.425₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Vladivostock
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vladivostock, Primorskij, Russia
40'HQ Hàng ngày 11 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
69.391.425₫ 69.391.425₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 31 Lượt xem