PJSC TransContainer

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Elena Melikhova

Chức vụ: Senior Sales Managaer

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Elena Melikhova

Chức vụ: Senior Sales Managaer

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • Russia, Moscow, 6th floor, office 3, building 6, estate 39, Leningradskaya st., Khimki
  • +84 4957881717
  • https://trcont.com

Thông tin liên hệ

  • Russia, Moscow, 6th floor, office 3, building 6, estate 39, Leningradskaya st., Khimki
  • +84 4957881717
  • https://trcont.com
PJSC TransContainer
Elena Melikhova (PJSC TransContainer)