PJSC TransContainer

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Daniil Isakovskiy

Chức vụ: Senior Sales Managaer

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Daniil Isakovskiy

Chức vụ: Senior Sales Managaer

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

 • Russia, Moscow, 6th floor, office 3, building 6, estate 39, Leningradskaya st., Khimki
 • +84 4957881717
 • https://trcont.com

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
189.703.080₫ 189.703.080₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
207.885.960₫ 207.885.960₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
207.885.960₫ 207.885.960₫ 31-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
117.143.600₫ 117.143.600₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
215.731.260₫ 215.731.260₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
215.731.260₫ 215.731.260₫ 31-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
113.543.640₫ 113.543.640₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
140.196.960₫ 140.196.960₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
140.196.960₫ 140.196.960₫ 31-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #89736 | 01-12-2023 17:57

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
117.021.240₫ 117.021.240₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
149.511.960₫ 149.511.960₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
149.511.960₫ 149.511.960₫ 31-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #89735 | 01-12-2023 17:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
20'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
125.288.640₫ 125.288.640₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
165.803.040₫ 165.803.040₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
165.803.040₫ 165.803.040₫ 31-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Vladivostock
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vladivostock, Primorskij, Russia
20'GP Hàng ngày 11 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
72.786.500₫ 72.786.500₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Vladivostock
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vladivostock, Primorskij, Russia
40'GP Hàng ngày 11 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
69.391.425₫ 69.391.425₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
Vladivostock
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vladivostock, Primorskij, Russia
40'HQ Hàng ngày 11 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
69.391.425₫ 69.391.425₫ 31-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong (Hai Phong Port)
Melzo
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Melzo, Milano, Lombardia, Italy
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
173.721.460₫ 173.721.460₫ 30-11-2023
Hai Phong (Hai Phong Port)
Melzo
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Melzo, Milano, Lombardia, Italy
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
191.039.640₫ 191.039.640₫ 30-11-2023
Hai Phong (Hai Phong Port)
Melzo
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Melzo, Milano, Lombardia, Italy
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
191.039.640₫ 191.039.640₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
187.889.760₫ 187.889.760₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
205.799.400₫ 205.799.400₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
205.799.400₫ 205.799.400₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #86886 | 02-11-2023 18:54

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
169.309.440₫ 169.309.440₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
188.808.840₫ 188.808.840₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
188.808.840₫ 188.808.840₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
109.842.480₫ 109.842.480₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
133.365.960₫ 133.365.960₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
133.365.960₫ 133.365.960₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ