PJSC TransContainer

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Daniil Isakovskiy

Chức vụ: Senior Sales Managaer

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Daniil Isakovskiy

Chức vụ: Senior Sales Managaer

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

 • Russia, Moscow, 6th floor, office 3, building 6, estate 39, Leningradskaya st., Khimki
 • +844****** Hiện số
 • https://trcont.com

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Ekaterinburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ekaterinburg, Celjabinskaja, Russia
20'GP Hàng ngày 37 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
112.260.330₫ 112.260.330₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Ekaterinburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ekaterinburg, Celjabinskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 37 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
137.395.440₫ 137.395.440₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Ekaterinburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ekaterinburg, Celjabinskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 37 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
137.395.440₫ 137.395.440₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 141.100 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
20'GP Hàng ngày 44 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
115.675.560₫ 115.675.560₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 44 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
143.267.670₫ 143.267.670₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 44 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
143.267.670₫ 143.267.670₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 701 Lượt xem

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #97120 | 08-04-2024 15:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
20'GP Hàng ngày 43 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
118.845.090₫ 118.845.090₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 43 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
144.225.900₫ 144.225.900₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 43 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
144.225.900₫ 144.225.900₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 669 Lượt xem

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #97115 | 08-04-2024 14:40

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
20'GP Hàng ngày 47 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
115.560.830₫ 115.560.830₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
40'GP Hàng ngày 47 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
142.494.770₫ 142.494.770₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
40'HQ Hàng ngày 47 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
142.494.770₫ 142.494.770₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 630 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
20'GP Hàng ngày 44 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
113.587.110₫ 113.587.110₫ 31-03-2024
Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 44 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
141.031.800₫ 141.031.800₫ 31-03-2024
Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 44 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
141.031.800₫ 141.031.800₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 147.833 Lượt xem

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #95718 | 15-03-2024 18:29

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
20'GP Hàng ngày 12 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
119.852.460₫ 119.852.460₫ 31-03-2024
Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 12 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
153.464.220₫ 153.464.220₫ 31-03-2024
Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 12 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
153.464.220₫ 153.464.220₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.354 Lượt xem

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #95717 | 15-03-2024 18:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
20'GP Hàng ngày 47 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
115.364.590₫ 115.364.590₫ 31-03-2024
Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
40'GP Hàng ngày 47 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
142.175.880₫ 142.175.880₫ 31-03-2024
Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
40'HQ Hàng ngày 47 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
142.175.880₫ 142.175.880₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.242 Lượt xem

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #94521 | 02-02-2024 18:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
20'GP Hàng ngày 12 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
120.736.980₫ 120.736.980₫ 29-02-2024
Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 12 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
124.029.360₫ 124.029.360₫ 29-02-2024
Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 12 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
124.029.360₫ 124.029.360₫ 29-02-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 536.463 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Malaszewicze
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Malaszewicze, Biała Podlaska, Lublin, Poland
20'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
145.036.710₫ 145.036.710₫ 29-02-2024
Hai Phong
Malaszewicze
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Malaszewicze, Biała Podlaska, Lublin, Poland
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
151.252.920₫ 151.252.920₫ 29-02-2024
Hai Phong
Malaszewicze
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Malaszewicze, Biała Podlaska, Lublin, Poland
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
151.252.920₫ 151.252.920₫ 29-02-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.604 Lượt xem

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #94501 | 02-02-2024 12:59

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
20'GP Hàng ngày 47 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
118.455.370₫ 118.455.370₫ 29-02-2024
Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
40'GP Hàng ngày 47 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
147.793.250₫ 147.793.250₫ 29-02-2024
Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
40'HQ Hàng ngày 47 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
147.793.250₫ 147.793.250₫ 29-02-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 8.182 Lượt xem