PJSC TransContainer

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Elena Melikhova

Chức vụ: Senior Sales Managaer

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Elena Melikhova

Chức vụ: Senior Sales Managaer

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

 • Russia, Moscow, 6th floor, office 3, building 6, estate 39, Leningradskaya st., Khimki
 • +84 4957881717
 • https://trcont.com

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #64509 | 03-03-2023 18:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
20'GP Hàng ngày 47 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
175.521.600₫ 175.521.600₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
40'GP Hàng ngày 47 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
198.948.960₫ 198.948.960₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Minsk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
40'HQ Hàng ngày 47 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
198.948.960₫ 198.948.960₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #64508 | 03-03-2023 18:28

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Warsaw
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Warsaw, Malopolskie, Poland
20'GP Hàng ngày 48 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
200.583.000₫ 200.583.000₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Warsaw
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Warsaw, Malopolskie, Poland
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
200.856.240₫ 200.856.240₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Warsaw
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Warsaw, Malopolskie, Poland
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
200.856.240₫ 200.856.240₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #64507 | 03-03-2023 18:14

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
220.951.800₫ 220.951.800₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
237.495.240₫ 237.495.240₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
237.495.240₫ 237.495.240₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
20'GP Hàng ngày 38 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
208.680.840₫ 208.680.840₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 38 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
282.207.240₫ 282.207.240₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 38 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
282.207.240₫ 282.207.240₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #64505 | 03-03-2023 18:08

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
20'GP Hàng ngày 38 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
183.443.400₫ 183.443.400₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 38 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
217.275.480₫ 217.275.480₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 38 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
217.275.480₫ 217.275.480₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #64504 | 03-03-2023 17:59

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Antwerp
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
20'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
242.553.960₫ 242.553.960₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Antwerp
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
257.398.320₫ 257.398.320₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Antwerp
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
257.398.320₫ 257.398.320₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
239.681.160₫ 239.681.160₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
254.634.840₫ 254.634.840₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
9.936.000₫
Chi tiết
THC 3.229.200₫ / Cont
BILL 2.980.800₫ / Cont
SEAL 3.726.000₫ / Cont
289.708.920₫ 299.644.920₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
9.936.000₫
Chi tiết
THC 3.229.200₫ / Cont
BILL 2.980.800₫ / Cont
SEAL 3.726.000₫ / Cont
289.708.920₫ 299.644.920₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #64251 | 01-03-2023 15:15

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Antwerp
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
12.010.000₫
Chi tiết
THC 4.804.000₫ / Cont
BILL 2.402.000₫ / Cont
SEAL 4.804.000₫ / Cont
238.974.980₫ 250.984.980₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Antwerp
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
12.010.000₫
Chi tiết
THC 4.804.000₫ / Cont
BILL 2.402.000₫ / Cont
SEAL 4.804.000₫ / Cont
238.974.980₫ 250.984.980₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Ref #64250 | 01-03-2023 15:13

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Antwerp
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
12.010.000₫
Chi tiết
THC 4.804.000₫ / Cont
BILL 2.402.000₫ / Cont
SEAL 4.804.000₫ / Cont
238.974.980₫ 250.984.980₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Antwerp
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Chuyển tải
12.010.000₫
Chi tiết
THC 4.804.000₫ / Cont
BILL 2.402.000₫ / Cont
SEAL 4.804.000₫ / Cont
238.974.980₫ 250.984.980₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
PJSC TransContainer
Elena Melikhova (PJSC TransContainer)