Pegasus Global Logistics

Pegasus Global Logistics

Người liên hệ: Mr. Kevin To

Chức vụ: SALES MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Pegasus Global Logistics

Người liên hệ: Mr. Kevin To

Chức vụ: SALES MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • ESTAR BUILDING ,9th FLOOR, 147-149 VO VAN TAN STREET, VO THI SAU WARD , DISTRICT 3
  • +84 0906601220
  • https://phaata.com/100000000002135
Pegasus Global Logistics

Pegasus Global Logistics

Ref #30319 | 14-05-2022 23:12

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh - Keelung | Vietnam-Taiwan (FCL)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
20'GP Thứ 6 5 Ngày
5.319.670₫
Chi tiết
THC 2.787.600₫ / Cont
BILL 929.200₫ / Cont
SEAL 209.070₫ / Cont
BUNKER 1.393.800₫ / Cont
5.807.500₫ 11.127.170₫ 31-05-2022
Ho Chi Minh
Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
40'GP Thứ 6 5 Ngày
8.107.270₫
Chi tiết
THC 4.181.400₫ / Cont
BILL 929.200₫ / Cont
SEAL 209.070₫ / Cont
BUNKER 2.787.600₫ / Cont
18.351.700₫ 26.458.970₫ 31-05-2022
Ho Chi Minh
Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
40'HQ Thứ 6 5 Ngày
8.107.270₫
Chi tiết
THC 4.181.400₫ / Cont
BILL 929.200₫ / Cont
SEAL 209.070₫ / Cont
BUNKER 2.787.600₫ / Cont
18.351.700₫ 26.458.970₫ 31-05-2022
Pegasus Global Logistics
Kevin To (Pegasus Global Logistics )