SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. Tran Hien

Chức vụ: Sales Senior Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
98349 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 6 9 Ngày
7.000.675₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫
BILL 1.145.565₫
SEAL 381.855₫
TELEX 890.995₫
17.310.760₫ 24.311.435₫ 15-05-2024
98349 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
45'HQ Thứ 6 9 Ngày
7.000.675₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫
BILL 1.145.565₫
SEAL 381.855₫
TELEX 890.995₫
17.310.760₫ 24.311.435₫ 15-05-2024
98285 Shenzhen
> Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
6.491.535₫
Chi tiết
DO 1.145.565₫
THC 3.054.840₫
CLEANING FEE 254.570₫
CIC 1.272.850₫
HANDLING 763.710₫
8.273.525₫ 14.765.060₫ 15-05-2024
98285 Shenzhen
> Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
9.419.090₫
Chi tiết
DO 1.145.565₫
THC 4.582.260₫
CLEANING FEE 381.855₫
CIC 2.545.700₫
HANDLING 763.710₫
10.691.940₫ 20.111.030₫ 15-05-2024
98285 Shenzhen
> Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
9.419.090₫
Chi tiết
DO 1.145.565₫
THC 4.582.260₫
CLEANING FEE 381.855₫
CIC 2.545.700₫
HANDLING 763.710₫
10.691.940₫ 20.111.030₫ 15-05-2024
98285 Shenzhen
> Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
45'HQ Hàng ngày 3 Ngày
9.419.090₫
Chi tiết
DO 1.145.565₫
THC 4.582.260₫
CLEANING FEE 381.855₫
CIC 2.545.700₫
HANDLING 763.710₫
10.691.940₫ 20.111.030₫ 15-05-2024
98019 Shenzhen
> Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 6 3 Ngày
6.491.790₫
Chi tiết
DO 1.145.610₫
THC 3.054.960₫
CLEANING FEE 254.580₫
CIC 1.272.900₫
HANDLING FEE 763.740₫
8.910.300₫ 15.402.090₫ 11-05-2024
98019 Shenzhen
> Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 6 3 Ngày
9.546.750₫
Chi tiết
DO 1.145.610₫
THC 4.582.440₫
CLEANING FEE 381.870₫
CIC 2.545.800₫
HANDLING FEE 891.030₫
11.456.100₫ 21.002.850₫ 11-05-2024
98019 Shenzhen
> Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 6 3 Ngày
9.546.750₫
Chi tiết
DO 1.145.610₫
THC 4.582.440₫
CLEANING FEE 381.870₫
CIC 2.545.800₫
HANDLING FEE 891.030₫
11.456.100₫ 21.002.850₫ 11-05-2024
98019 Shenzhen
> Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
45'HQ Thứ 6 3 Ngày
9.546.750₫
Chi tiết
DO 1.145.610₫
THC 4.582.440₫
CLEANING FEE 381.870₫
CIC 2.545.800₫
HANDLING FEE 891.030₫
11.456.100₫ 21.002.850₫ 11-05-2024
  • Hiển thị