SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. ĐINH YẾN NHI

Chức vụ: Sales Senior Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
58162 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 8 Ngày
4.715.100₫
Chi tiết
CIC 2.418.000₫
D/O 1.088.100₫
CLEANING FEE 362.700₫
HANDLING FEE 846.300₫
3.868.800₫ 8.583.900₫ 30-12-2022
58162 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 8 Ngày
4.715.100₫
Chi tiết
CIC 2.418.000₫
D/O 1.088.100₫
CLEANING FEE 362.700₫
HANDLING FEE 846.300₫
3.868.800₫ 8.583.900₫ 30-12-2022
57092 Qingdao
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3/ Thứ 5 8 Ngày
6.458.400₫
Chi tiết
D/O 1.117.800₫
THC 2.980.800₫
CIC 1.242.000₫
CLEANING FEE 248.400₫
HANDLING FEE 869.400₫
6.706.800₫ 13.165.200₫ 15-12-2022
57092 Qingdao
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3/ Thứ 5 8 Ngày
9.315.000₫
Chi tiết
D/O 1.117.800₫
THC 4.471.200₫
CIC 2.484.000₫
CLEANING FEE 372.600₫
HANDLING FEE 869.400₫
7.203.600₫ 16.518.600₫ 15-12-2022
57092 Qingdao
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5 8 Ngày
9.315.000₫
Chi tiết
D/O 1.117.800₫
THC 4.471.200₫
CIC 2.484.000₫
CLEANING FEE 372.600₫
HANDLING FEE 869.400₫
7.203.600₫ 16.518.600₫ 15-12-2022
57084 Nansha
> Hai Phong (Dinh Vu Port)
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong (Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 3/ Thứ 5 4 Ngày
7.700.400₫
Chi tiết
D/O 1.117.800₫
THC 2.980.800₫
CIC 2.484.000₫
CLEANING FEE 248.400₫
HANDLING FEE 869.400₫
1.242.000₫ 8.942.400₫ 15-12-2022
57084 Nansha
> Hai Phong (Dinh Vu Port)
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong (Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 3/ Thứ 5 4 Ngày
11.799.000₫
Chi tiết
D/O 1.117.800₫
THC 4.471.200₫
CIC 4.968.000₫
CLEANING FEE 372.600₫
HANDLING FEE 869.400₫
2.484.000₫ 14.283.000₫ 15-12-2022
57084 Nansha
> Hai Phong (Dinh Vu Port)
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong (Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5 4 Ngày
11.799.000₫
Chi tiết
D/O 1.117.800₫
THC 4.471.200₫
CIC 4.968.000₫
CLEANING FEE 372.600₫
HANDLING FEE 869.400₫
2.484.000₫ 14.283.000₫ 15-12-2022
56554 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Incheon
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Thứ 3/ Thứ 5 12 Ngày
11.186.100₫
Chi tiết
THC 2.982.960₫
BILL 1.118.610₫
SEAL 248.580₫
TELEX (NẾU CÓ) 870.030₫
LSS 5.965.920₫
9.943.200₫ 21.129.300₫ 12-12-2022
56554 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Incheon
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'GP Thứ 3/ Thứ 5 12 Ngày
18.643.500₫
Chi tiết
THC 4.474.440₫
BILL 1.118.610₫
SEAL 248.580₫
TELEX (NẾU CÓ) 870.030₫
LSS 11.931.840₫
17.400.600₫ 36.044.100₫ 12-12-2022
  • Hiển thị  
SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED
ĐINH YẾN NHI (SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED)