FREIGHT FORWARDING SERVICE

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Main Business as below: 1. Global Air Freight 2. Global Ocean Freight Service Contract: MOL, OOCL, MAERSK, COSCO, HUYNDAI, HPL, ... 3. Global Logistics Service: MHI Project (Vietnam), Own Packing Facility (Japan), Warehousing & Distribution(...

Xem thêm >>

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #91842 | 21-12-2023 09:29

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Constantza
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Constantza, Constanta, Romania
20'GP Thứ 2 35 Ngày
Chuyển tải
5.220.630₫
Chi tiết
THC 3.186.300₫ / Cont
BILL 955.890₫ / B/L
SEAL 220.590₫ / Cont
ENS 857.850₫ / B/L
64.951.500₫ 70.172.130₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.877 Lượt xem

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #91291 | 14-12-2023 16:43

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Thứ 4/ Thứ 6 5 Ngày
Đi thẳng
2.149.840₫
Chi tiết
BILL 977.200₫ / B/L
SEAL 219.870₫ / Cont
AMS 952.770₫ / B/L
855.050₫ 3.004.890₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.337 Lượt xem

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #90662 | 11-12-2023 17:16

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Qinzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
40'HQ Thứ 3 6 Ngày
Chuyển tải
1.170.720₫
Chi tiết
BILL 951.210₫ / B/L
SEAL 219.510₫ / Cont
15.853.500₫ 17.024.220₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 53 Lượt xem

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #90339 | 11-12-2023 10:42

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Sohar
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sohar, Masqat, Oman
20'GP Thứ 6 25 Ngày
Đi thẳng
4.341.420₫
Chi tiết
THC 3.170.700₫ / Cont
BILL 951.210₫ / B/L
SEAL 219.510₫ / Cont
17.073.000₫ 21.414.420₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 7.720 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Port Klang (West Port)
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang (West Port), Selangor,Malaysia
CY / CY
Thứ 2/ Thứ 7/ Chủ nhật 8 Ngày
Đi thẳng
757.020
₫/cbm
1.562.880₫
Chi tiết
THC 463.980₫ / CBM
Bill fee 1.098.900₫ / Set
2.686.200₫
Warehouse charge 366.300₫ / CBM
D/O 2.319.900₫ / Set
5.006.100₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 11.126 Lượt xem

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #89795 | 04-12-2023 14:50

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Tuticorin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'HQ Thứ 4 18 Ngày
Chuyển tải
5.689.860₫
Chi tiết
THC 4.517.700₫ / Cont
BILL 952.380₫ / Cont
SEAL 219.780₫ / Cont
24.420.000₫ 30.109.860₫ 15-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.297 Lượt xem

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #89789 | 04-12-2023 12:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'HQ Thứ 3/ Chủ nhật 12 Ngày
Chuyển tải
5.714.280₫
Chi tiết
THC 4.517.700₫ / Cont
BILL 976.800₫ / B/L
SEAL 219.780₫ / Cont
22.954.800₫ 28.669.080₫ 15-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.539 Lượt xem

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #89374 | 24-11-2023 08:55

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Genoa
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Genoa, Liguria, Italy
CFS / CFS
Thứ 3 40 Ngày
Chuyển tải
1.287.900
₫/cbm
2.284.200₫
Chi tiết
AMS 729.000₫ / Set
Bill fee 1.093.500₫ / Set
CFS 461.700₫ / CBM
2.259.900₫
DDC 850.500₫ / CBM
Warehouse charge 315.900₫ / CBM
D/O 1.093.500₫ / Set
5.832.000₫ 15-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 18.067 Lượt xem

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #89359 | 24-11-2023 08:27

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Thứ 4 16 Ngày
Chuyển tải
2.016.900₫
Chi tiết
BILL 947.700₫ / B/L
SEAL 218.700₫ / Cont
AMS 850.500₫ / B/L
729.000₫ 2.745.900₫ 15-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.069 Lượt xem

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #86653 | 31-10-2023 08:42

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Xiamen
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 5 Ngày
Đi thẳng
2.052.590₫
Chi tiết
BILL 964.470₫ / B/L
SEAL 222.570₫ / Cont
AFS 865.550₫ / Cont
989.200₫ 3.041.790₫ 15-11-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 848 Lượt xem