FREIGHT FORWARDING SERVICE
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
97546 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 7 7 Ngày
7.563.000₫
Chi tiết
THC 3.277.300₫
DO 1.008.400₫
Cleaning fee 504.200₫
CIC 1.512.600₫
Import customs clearance 1.260.500₫
11.344.500₫ 18.907.500₫ 30-04-2024
97541 Hai Phong
> Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Thứ 3/ Thứ 7 6 Ngày
4.537.800₫
Chi tiết
THC 3.277.300₫
BILL 1.008.400₫
SEAL 252.100₫
7.310.900₫ 11.848.700₫ 30-04-2024
96976 Shunde(Leliu)
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shunde(Leliu), Shunde, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 2/ Chủ nhật 7 Ngày
7.116.450₫
Chi tiết
THC 4.994.000₫
BILL 998.800₫
SEAL 249.700₫
AMS 873.950₫
26.717.900₫ 33.834.350₫ 30-04-2024
96758 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Umm Qasr
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Umm Qasr, Iraq
40'RF Thứ 2 24 Ngày
8.739.500₫
Chi tiết
THC 6.492.200₫
BILL 998.800₫
SEAL 249.700₫
ENS 998.800₫
83.649.500₫ 92.389.000₫ 30-04-2024
91842 Ho Chi Minh
> Constantza
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Constantza, Constanta, Romania
20'GP Thứ 2 35 Ngày
5.220.630₫
Chi tiết
THC 3.186.300₫
BILL 955.890₫
SEAL 220.590₫
ENS 857.850₫
64.951.500₫ 70.172.130₫ 31-12-2023
91291 Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Thứ 4/ Thứ 6 5 Ngày
2.149.840₫
Chi tiết
BILL 977.200₫
SEAL 219.870₫
AMS 952.770₫
855.050₫ 3.004.890₫ 31-12-2023
90662 Ho Chi Minh
> Qinzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
40'HQ Thứ 3 6 Ngày
1.170.720₫
Chi tiết
BILL 951.210₫
SEAL 219.510₫
15.853.500₫ 17.024.220₫ 31-12-2023
90339 Ho Chi Minh
> Sohar
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sohar, Masqat, Oman
20'GP Thứ 6 25 Ngày
4.341.420₫
Chi tiết
THC 3.170.700₫
BILL 951.210₫
SEAL 219.510₫
17.073.000₫ 21.414.420₫ 31-12-2023
89795 Ho Chi Minh
> Tuticorin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'HQ Thứ 4 18 Ngày
5.689.860₫
Chi tiết
THC 4.517.700₫
BILL 952.380₫
SEAL 219.780₫
24.420.000₫ 30.109.860₫ 15-12-2023
89789 Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'HQ Thứ 3/ Chủ nhật 12 Ngày
5.714.280₫
Chi tiết
THC 4.517.700₫
BILL 976.800₫
SEAL 219.780₫
22.954.800₫ 28.669.080₫ 15-12-2023
  • Hiển thị