FREIGHT FORWARDING SERVICE

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
97969 Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 2/ Chủ nhật 35 Ngày
6.873.660₫
Chi tiết
THC 4.709.730₫
BILL 1.018.320₫
SEAL 254.580₫
AMS 891.030₫
83.756.820₫ 90.630.480₫ 31-05-2024
97967 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Kaohsiung
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
20'GP Thứ 7 4 Ngày
4.582.440₫
Chi tiết
THC 3.309.540₫
BILL 1.018.320₫
SEAL 254.580₫
2.036.640₫ 6.619.080₫ 31-05-2024
97965 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Kaohsiung
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
40'GP Thứ 7 4 Ngày
5.982.630₫
Chi tiết
THC 4.709.730₫
BILL 1.018.320₫
SEAL 254.580₫
3.309.540₫ 9.292.170₫ 31-05-2024
97961 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Laem Chabang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
1.272.900₫
Chi tiết
BILL 1.018.320₫
SEAL 254.580₫
2.545.800₫ 3.818.700₫ 31-05-2024
97941 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Busan
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'RF Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 7 4 Ngày
8.401.140₫
Chi tiết
THC 7.128.240₫
BILL 1.018.320₫
SEAL 254.580₫
15.274.800₫ 23.675.940₫ 31-05-2024
97938 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Busan
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'RF Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 7 4 Ngày
7.891.980₫
Chi tiết
THC 6.619.080₫
BILL 1.018.320₫
SEAL 254.580₫
16.547.700₫ 24.439.680₫ 31-05-2024
97546 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 7 7 Ngày
7.563.000₫
Chi tiết
THC 3.277.300₫
DO 1.008.400₫
Cleaning fee 504.200₫
CIC 1.512.600₫
Import customs clearance 1.260.500₫
11.344.500₫ 18.907.500₫ 30-04-2024
97541 Hai Phong
> Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Thứ 3/ Thứ 7 6 Ngày
4.537.800₫
Chi tiết
THC 3.277.300₫
BILL 1.008.400₫
SEAL 252.100₫
7.310.900₫ 11.848.700₫ 30-04-2024
96976 Shunde(Leliu)
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shunde(Leliu), Shunde, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 2/ Chủ nhật 7 Ngày
7.116.450₫
Chi tiết
THC 4.994.000₫
BILL 998.800₫
SEAL 249.700₫
AMS 873.950₫
26.717.900₫ 33.834.350₫ 30-04-2024
96758 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Umm Qasr
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Umm Qasr, Iraq
40'RF Thứ 2 24 Ngày
8.739.500₫
Chi tiết
THC 6.492.200₫
BILL 998.800₫
SEAL 249.700₫
ENS 998.800₫
83.649.500₫ 92.389.000₫ 30-04-2024
  • Hiển thị