FREIGHT FORWARDING SERVICE

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Main Business as below: 1. Global Air Freight 2. Global Ocean Freight Service Contract: MOL, OOCL, MAERSK, COSCO, HUYNDAI, HPL, ... 3. Global Logistics Service: MHI Project (Vietnam), Own Packing Facility (Japan), Warehousing & Distribution(...

Xem thêm >>

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #97969 | 26-04-2024 16:49

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 2/ Chủ nhật 35 Ngày
Chuyển tải
6.873.660₫
Chi tiết
THC 4.709.730₫ / Cont
BILL 1.018.320₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
AMS 891.030₫ / B/L
83.756.820₫ 90.630.480₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 11.753 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Kaohsiung
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
20'GP Thứ 7 4 Ngày
Đi thẳng
4.582.440₫
Chi tiết
THC 3.309.540₫ / Cont
BILL 1.018.320₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
2.036.640₫ 6.619.080₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 93 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Kaohsiung
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
40'GP Thứ 7 4 Ngày
Đi thẳng
5.982.630₫
Chi tiết
THC 4.709.730₫ / Cont
BILL 1.018.320₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
3.309.540₫ 9.292.170₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 65 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Laem Chabang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
1.272.900₫
Chi tiết
BILL 1.018.320₫ / Cont
SEAL 254.580₫ / Cont
2.545.800₫ 3.818.700₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 78 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Busan
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'RF Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 7 4 Ngày
Đi thẳng
8.401.140₫
Chi tiết
THC 7.128.240₫ / Cont
BILL 1.018.320₫ / Cont
SEAL 254.580₫ / Cont
15.274.800₫ 23.675.940₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 933 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Busan
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'RF Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 7 4 Ngày
Đi thẳng
7.891.980₫
Chi tiết
THC 6.619.080₫ / Cont
BILL 1.018.320₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
16.547.700₫ 24.439.680₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 66 Lượt xem

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #97546 | 16-04-2024 15:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
7.563.000₫
Chi tiết
THC 3.277.300₫ / Cont
DO 1.008.400₫ / B/L
Cleaning fee 504.200₫ / Cont
CIC 1.512.600₫ / Cont
Import customs clearance 1.260.500₫ / Cont
11.344.500₫ 18.907.500₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 7.067 Lượt xem

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #97541 | 16-04-2024 14:26

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Thứ 3/ Thứ 7 6 Ngày
Đi thẳng
4.537.800₫
Chi tiết
THC 3.277.300₫ / Cont
BILL 1.008.400₫ / B/L
SEAL 252.100₫ / Cont
7.310.900₫ 11.848.700₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 179 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shunde(Leliu)
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shunde(Leliu), Shunde, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 2/ Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
7.116.450₫
Chi tiết
THC 4.994.000₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 873.950₫ / B/L
26.717.900₫ 33.834.350₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 7 Lượt xem

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #96758 | 01-04-2024 11:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Umm Qasr
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Umm Qasr, Iraq
40'RF Thứ 2 24 Ngày
Chuyển tải
8.739.500₫
Chi tiết
THC 6.492.200₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
ENS 998.800₫ / B/L
83.649.500₫ 92.389.000₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 66 Lượt xem