FREIGHT FORWARDING SERVICE

Giới thiệu

Main Business as below: 1. Global Air Freight 2. Global Ocean Freight Service Contract: MOL, OOCL, MAERSK, COSCO, HUYNDAI, HPL, ... 3. Global Logistics Service: MHI Project (Vietnam), Own Packing Facility (Japan), Warehousing & Distribution(...

Xem thêm >>

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #97546 | 16-04-2024 15:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
7.563.000₫
Chi tiết
THC 3.277.300₫ / Cont
DO 1.008.400₫ / B/L
Cleaning fee 504.200₫ / Cont
CIC 1.512.600₫ / Cont
Import customs clearance 1.260.500₫ / Cont
11.344.500₫ 18.907.500₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.977 Lượt xem

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #97541 | 16-04-2024 14:26

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Thứ 3/ Thứ 7 6 Ngày
Đi thẳng
4.537.800₫
Chi tiết
THC 3.277.300₫ / Cont
BILL 1.008.400₫ / B/L
SEAL 252.100₫ / Cont
7.310.900₫ 11.848.700₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 115 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shunde(Leliu)
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shunde(Leliu), Shunde, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 2/ Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
7.116.450₫
Chi tiết
THC 4.994.000₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 873.950₫ / B/L
26.717.900₫ 33.834.350₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3 Lượt xem

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #96758 | 01-04-2024 11:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Umm Qasr
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Umm Qasr, Iraq
40'RF Thứ 2 24 Ngày
Chuyển tải
8.739.500₫
Chi tiết
THC 6.492.200₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
ENS 998.800₫ / B/L
83.649.500₫ 92.389.000₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 49 Lượt xem

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #91842 | 21-12-2023 09:29

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Constantza
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Constantza, Constanta, Romania
20'GP Thứ 2 35 Ngày
Chuyển tải
5.220.630₫
Chi tiết
THC 3.186.300₫ / Cont
BILL 955.890₫ / B/L
SEAL 220.590₫ / Cont
ENS 857.850₫ / B/L
64.951.500₫ 70.172.130₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.907 Lượt xem

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #91291 | 14-12-2023 16:43

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Thứ 4/ Thứ 6 5 Ngày
Đi thẳng
2.149.840₫
Chi tiết
BILL 977.200₫ / B/L
SEAL 219.870₫ / Cont
AMS 952.770₫ / B/L
855.050₫ 3.004.890₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.375 Lượt xem

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #90662 | 11-12-2023 17:16

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Qinzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
40'HQ Thứ 3 6 Ngày
Chuyển tải
1.170.720₫
Chi tiết
BILL 951.210₫ / B/L
SEAL 219.510₫ / Cont
15.853.500₫ 17.024.220₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 82 Lượt xem

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #90339 | 11-12-2023 10:42

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Sohar
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sohar, Masqat, Oman
20'GP Thứ 6 25 Ngày
Đi thẳng
4.341.420₫
Chi tiết
THC 3.170.700₫ / Cont
BILL 951.210₫ / B/L
SEAL 219.510₫ / Cont
17.073.000₫ 21.414.420₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 7.733 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Port Klang (West Port)
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang (West Port), Selangor,Malaysia
CY / CY
Thứ 2/ Thứ 7/ Chủ nhật 8 Ngày
Đi thẳng
757.020
₫/cbm
1.562.880₫
Chi tiết
THC 463.980₫ / CBM
Bill fee 1.098.900₫ / Set
2.686.200₫
Warehouse charge 366.300₫ / CBM
D/O 2.319.900₫ / Set
5.006.100₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 11.146 Lượt xem

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #89795 | 04-12-2023 14:50

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Tuticorin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'HQ Thứ 4 18 Ngày
Chuyển tải
5.689.860₫
Chi tiết
THC 4.517.700₫ / Cont
BILL 952.380₫ / Cont
SEAL 219.780₫ / Cont
24.420.000₫ 30.109.860₫ 15-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.320 Lượt xem