FREIGHT FORWARDING SERVICE

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
91842 Ho Chi Minh
> Constantza
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Constantza, Constanta, Romania
20'GP Thứ 2 35 Ngày
5.220.630₫
Chi tiết
THC 3.186.300₫
BILL 955.890₫
SEAL 220.590₫
ENS 857.850₫
64.951.500₫ 70.172.130₫ 31-12-2023
91291 Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Thứ 4/ Thứ 6 5 Ngày
2.149.840₫
Chi tiết
BILL 977.200₫
SEAL 219.870₫
AMS 952.770₫
855.050₫ 3.004.890₫ 31-12-2023
90662 Ho Chi Minh
> Qinzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
40'HQ Thứ 3 6 Ngày
1.170.720₫
Chi tiết
BILL 951.210₫
SEAL 219.510₫
15.853.500₫ 17.024.220₫ 31-12-2023
90339 Ho Chi Minh
> Sohar
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sohar, Masqat, Oman
20'GP Thứ 6 25 Ngày
4.341.420₫
Chi tiết
THC 3.170.700₫
BILL 951.210₫
SEAL 219.510₫
17.073.000₫ 21.414.420₫ 31-12-2023
89795 Ho Chi Minh
> Tuticorin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'HQ Thứ 4 18 Ngày
5.689.860₫
Chi tiết
THC 4.517.700₫
BILL 952.380₫
SEAL 219.780₫
24.420.000₫ 30.109.860₫ 15-12-2023
89789 Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'HQ Thứ 3/ Chủ nhật 12 Ngày
5.714.280₫
Chi tiết
THC 4.517.700₫
BILL 976.800₫
SEAL 219.780₫
22.954.800₫ 28.669.080₫ 15-12-2023
89359 Ho Chi Minh
> Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Thứ 4 16 Ngày
2.016.900₫
Chi tiết
BILL 947.700₫
SEAL 218.700₫
AMS 850.500₫
729.000₫ 2.745.900₫ 15-12-2023
86653 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Xiamen
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 5 Ngày
2.052.590₫
Chi tiết
BILL 964.470₫
SEAL 222.570₫
AFS 865.550₫
989.200₫ 3.041.790₫ 15-11-2023
86650 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Valparaiso
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Valparaiso, Valparaiso, Chile
40'HQ Thứ 2/ Chủ nhật 21 Ngày
5.876.220₫
Chi tiết
THC 4.691.100₫
BILL 962.910₫
SEAL 222.210₫
50.614.500₫ 56.490.720₫ 15-11-2023
86644 Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'RF Hàng ngày 45 Ngày
7.727.970₫
Chi tiết
THC 5.678.700₫
BILL 962.910₫
SEAL 222.210₫
AMS 864.150₫
63.947.100₫ 71.675.070₫ 15-11-2023
  • Hiển thị