FREIGHT FORWARDING SERVICE

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
71066 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Sohar
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Sohar, Masqat, Oman
40'RF Hàng ngày 28 Ngày
6.624.800₫
Chi tiết
THC 5.441.800₫
BILL 946.400₫
SEAL 236.600₫
78.078.000₫ 84.702.800₫ 15-05-2023
71061 Ho Chi Minh
> Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
20'GP Hàng ngày 4 Ngày
4.258.800₫
Chi tiết
THC 3.075.800₫
BILL 946.400₫
SEAL 236.600₫
2.129.400₫ 6.388.200₫ 31-05-2023
71046 Ho Chi Minh
> Puerto Quetzal
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Puerto Quetzal, Guatemala
40'HQ Thứ 3/ Thứ 7/ Chủ nhật 53 Ngày
5.678.400₫
Chi tiết
THC 4.495.400₫
BILL 946.400₫
SEAL 236.600₫
54.418.000₫ 60.096.400₫ 31-05-2023
70256 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'RF Thứ 7 5 Ngày
7.440.300₫
Chi tiết
THC 5.432.600₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
AFS 826.700₫
16.297.800₫ 23.738.100₫ 30-04-2023
70144 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Harrison, Mississippi, United States
20'GP Thứ 7 21 Ngày
5.078.300₫
Chi tiết
THC 3.070.600₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
AMS 826.700₫
30.706.000₫ 35.784.300₫ 30-04-2023
69190 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Tan Uyen
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Tan Uyen, Binh Duong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 1 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
3.637.480₫ 3.637.480₫ 30-04-2023
69184 Tokyo
> Hai Phong (Nam Dinh Vu Port)
Tokyo, Tokyo, Japan
Hai Phong (Nam Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4 11 Ngày
8.857.500₫
Chi tiết
THC 3.070.600₫
DO 944.800₫
Cleaning fee 236.200₫
Trucking fee from Hai Phong port to door 3.543.000₫
Customs Clearance 1.062.900₫
5.196.400₫ 14.053.900₫ 30-04-2023
69180 Hong Kong
> Hai Phong (Nam Dinh Vu Port)
Hong Kong, Hong Kong
Hai Phong (Nam Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 2 Ngày
8.857.500₫
Chi tiết
THC 3.070.600₫
DO 944.800₫
Cleaning fee 236.200₫
Trucking 3.543.000₫
Customs Clearance 1.062.900₫
2.125.800₫ 10.983.300₫ 30-04-2023
68847 Da Nang
> New Orleans
Da Nang, Da Nang, Vietnam
New Orleans, Orleans, Louisiana, United States
20'GP Thứ 4 54 Ngày
5.078.300₫
Chi tiết
THC 3.070.600₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
AMS 826.700₫
55.507.000₫ 60.585.300₫ 30-04-2023
68840 Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 7 28 Ngày
5.078.300₫
Chi tiết
THC 3.070.600₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
AMS 826.700₫
23.620.000₫ 28.698.300₫ 30-04-2023
  • Hiển thị