FREIGHT FORWARDING SERVICE

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
68567 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Tuticorin
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'HQ Thứ 2 18 Ngày
5.676.000₫
Chi tiết
THC 4.493.500₫
BILL 946.000₫
SEAL 236.500₫
18.801.750₫ 24.477.750₫ 30-04-2023
68480 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3/ Chủ nhật 4 Ngày
5.676.000₫
Chi tiết
THC 4.493.500₫
BILL 946.000₫
SEAL 236.500₫
2.601.500₫ 8.277.500₫ 30-04-2023
68477 Ho Chi Minh
> Pasir Gudang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Pasir Gudang, Johor, Malaysia
20'GP Thứ 7 7 Ngày
4.020.500₫
Chi tiết
THC 3.074.500₫
BILL 946.000₫
4.257.000₫ 8.277.500₫ 30-04-2023
68471 Ho Chi Minh
> Cebu City
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cebu City, Cebu, Philippines
20'GP Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 16 Ngày
4.020.500₫
Chi tiết
THC 3.074.500₫
BILL 709.500₫
SEAL 236.500₫
709.500₫ 4.730.000₫ 30-04-2023
68381 Hai Phong
> Dakar
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Dakar, Senegal
20'GP Thứ 3/ Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
5.084.750₫
Chi tiết
THC 3.074.500₫
BILL 946.000₫
SEAL 236.500₫
ENS 827.750₫
53.212.500₫ 58.297.250₫ 30-04-2023
68068 Lam Dong
> Hamburg
Lam Dong, Lam Dong, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Thứ 7 28 Ngày
32.150.400₫
Chi tiết
THC 3.073.200₫
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
ENS 827.400₫
Trucking from Lam Dong to Cat Lai 10.638.000₫
Customs Clearance at Viet Nam 1.063.800₫
Import Service 1.773.000₫
ISF filing 1.182.000₫
Customs Clearance at Germany 3.546.000₫
Trucking from Hamburg port to door 3.546.000₫
Chassis fee 5.319.000₫
21.867.000₫ 54.017.400₫ 30-04-2023
67669 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Thứ 7 3 Ngày
1.182.000₫
Chi tiết
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
3.546.000₫ 4.728.000₫ 30-04-2023
67666 Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4 6 Ngày
8.037.600₫
Chi tiết
THC 4.491.600₫
DO 945.600₫
CLEANING FEE 236.400₫
CIC 2.364.000₫
472.800₫ 8.510.400₫ 30-04-2023
67657 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Incheon
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Thứ 7 12 Ngày
4.255.200₫
Chi tiết
THC 3.073.200₫
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
4.728.000₫ 8.983.200₫ 30-04-2023
67642 Shantou
> Ho Chi Minh (Saigon-Hiep Phuoc Port)
Shantou, Shantou, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Saigon-Hiep Phuoc Port), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 6 12 Ngày
5.791.800₫
Chi tiết
THC 3.073.200₫
DO 945.600₫
CIC 1.182.000₫
CLEANING FEE 591.000₫
2.245.800₫ 8.037.600₫ 30-04-2023
  • Hiển thị