FREIGHT FORWARDING SERVICE

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
67328 Brisbane
> Ho Chi Minh
Brisbane, Queensland, Australia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Chủ nhật 27 Ngày
6.038.400₫
Chi tiết
THC 4.499.200₫
DO 947.200₫
CIC 592.000₫
11.603.200₫ 17.641.600₫ 30-04-2023
67310 Hai Phong
> Manila
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Manila, Metro Manila, Philippines
20'GP Thứ 5 10 Ngày
4.262.400₫
Chi tiết
THC 3.078.400₫
BILL 947.200₫
SEAL 236.800₫
1.894.400₫ 6.156.800₫ 30-04-2023
67302 Ho Chi Minh
> Damietta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Damietta, Egypt
20'GP Thứ 4 28 Ngày
4.262.400₫
Chi tiết
THC 3.078.400₫
BILL 947.200₫
SEAL 236.800₫
44.755.200₫ 49.017.600₫ 14-04-2023
66595 Ho Chi Minh
> Moji
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moji, Fukuoka, Japan
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
6.531.250₫
Chi tiết
THC 4.512.500₫
BILL 950.000₫
SEAL 237.500₫
AFR 831.250₫
19.000.000₫ 25.531.250₫ 08-04-2023
64946 Ho Chi Minh
> Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Houston, Minnesota, United States
40'RF Thứ 3 40 Ngày
7.280.350₫
Chi tiết
THC 5.251.400₫
BILL 954.800₫
SEAL 238.700₫
AMS 835.450₫
59.675.000₫ 66.955.350₫ 31-03-2023
62596 Ho Chi Minh
> Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Texas, Missouri, United States
40'HQ Thứ 5 45 Ngày
6.409.800₫
Chi tiết
THC 4.510.600₫
BILL 949.600₫
SEAL 237.400₫
AMS 712.200₫
71.220.000₫ 77.629.800₫ 28-02-2023
62029 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Detroit
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Detroit, Wayne, Michigan, United States
40'HQ Thứ 5/ Thứ 6/ Chủ nhật 40 Ngày
6.501.000₫
Chi tiết
THC 4.491.600₫
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
AMS 827.400₫
99.288.000₫ 105.789.000₫ 28-02-2023
61989 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 4 30 Ngày
6.501.000₫
Chi tiết
THC 4.491.600₫
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
AMS 827.400₫
34.278.000₫ 40.779.000₫ 28-02-2023
61942 Ho Chi Minh
> Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
20'GP Chủ nhật 35 Ngày
5.082.600₫
Chi tiết
THC 3.073.200₫
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
AMS 827.400₫
41.842.800₫ 46.925.400₫ 28-02-2023
61942 Ho Chi Minh
> Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
40'GP Chủ nhật 35 Ngày
6.501.000₫
Chi tiết
THC 4.491.600₫
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
AMS 827.400₫
59.572.800₫ 66.073.800₫ 28-02-2023
  • Hiển thị