FREIGHT FORWARDING SERVICE

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
61942 Ho Chi Minh
> Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
40'HQ Chủ nhật 35 Ngày
6.501.000₫
Chi tiết
THC 4.491.600₫
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
AMS 827.400₫
59.572.800₫ 66.073.800₫ 28-02-2023
61738 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Cebu City
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Cebu City, Cebu, Philippines
40'RF Chủ nhật 7 Ngày
6.967.900₫
Chi tiết
THC 5.786.900₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
24.801.000₫ 31.768.900₫ 28-02-2023
61685 Ho Chi Minh
> Oslo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oslo, Oslo, Norway
20'GP Thứ 6 36 Ngày
4.960.200₫
Chi tiết
THC 3.070.600₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
ENS 708.600₫
22.439.000₫ 27.399.200₫ 28-02-2023
61657 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Chittagong
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'GP Thứ 7/ Chủ nhật 12 Ngày
5.671.200₫
Chi tiết
THC 4.489.700₫
BILL 945.200₫
SEAL 236.300₫
41.352.500₫ 47.023.700₫ 28-02-2023
57854 Ho Chi Minh
> Toronto
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Thứ 5/ Thứ 6 34 Ngày
6.603.400₫
Chi tiết
THC 4.579.000₫
BILL 964.000₫
SEAL 216.900₫
AMS 843.500₫
101.220.000₫ 107.823.400₫ 31-12-2022
57849 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Incheon
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'RF Hàng ngày 10 Ngày
7.326.400₫
Chi tiết
THC 5.543.000₫
BILL 843.500₫
SEAL 216.900₫
AFR 723.000₫
31.330.000₫ 38.656.400₫ 31-12-2022
57841 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Yokohama
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
20'GP Chủ nhật 11 Ngày
4.675.400₫
Chi tiết
THC 2.892.000₫
BILL 843.500₫
SEAL 216.900₫
AFR 723.000₫
6.989.000₫ 11.664.400₫ 31-12-2022
57831 Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'RF Thứ 2/ Thứ 3 29 Ngày
7.953.000₫
Chi tiết
THC 5.904.500₫
BILL 964.000₫
SEAL 241.000₫
AMS 843.500₫
46.995.000₫ 54.948.000₫ 31-12-2022
57825 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 2/ Thứ 3 28 Ngày
5.181.500₫
Chi tiết
THC 3.133.000₫
BILL 964.000₫
SEAL 241.000₫
ENS 843.500₫
23.377.000₫ 28.558.500₫ 31-12-2022
56982 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 3 17 Ngày
4.471.200₫
Chi tiết
THC 3.229.200₫
BILL 993.600₫
SEAL 248.400₫
21.114.000₫ 25.585.200₫ 31-12-2022
  • Hiển thị