FREIGHT FORWARDING SERVICE

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Cước vận chuyển Phụ phí cảng đi Phụ phí cảng đến Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
89799 Ho Chi Minh
> Port Klang (West Port)
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang (West Port), Selangor,Malaysia
Thứ 2/ Thứ 7/ Chủ nhật 8 Ngày
757.020₫
/cbm
1.562.880₫
THC 463.980₫ / CBM
Bill fee 1.098.900₫ / Set
2.686.200₫
Warehouse charge 366.300₫ / CBM
D/O 2.319.900₫ / Set
5.006.100₫ 31-12-2023
89374 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Genoa
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Genoa, Liguria, Italy
Thứ 3 40 Ngày
1.287.900₫
/cbm
2.284.200₫
AMS 729.000₫ / Set
Bill fee 1.093.500₫ / Set
CFS 461.700₫ / CBM
2.259.900₫
DDC 850.500₫ / CBM
Warehouse charge 315.900₫ / CBM
D/O 1.093.500₫ / Set
5.832.000₫ 15-12-2023
48116 Ho Chi Minh
> Nagoya
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nagoya, Aichi, Japan
Thứ 4 7 Ngày
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
2.835.540₫
THC 192.240₫ / CBM
CFS 240.300₫ / CBM
Bill fee 961.200₫ / Set
Telex/Seaway fee 720.900₫ / CBM
AFR 720.900₫ / CBM
2.306.880₫
CFS charge 672.840₫ / CBM
CHC 288.360₫ / CBM
D/O fee 961.200₫ / Set
Drayage fee 144.180₫ / Set
CIC 24.030₫ / CBM
warehouse charge 216.270₫ / Shipment
5.142.420₫ 31-10-2022
  • Hiển thị