FREIGHT FORWARDING SERVICE

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Main Business as below: 1. Global Air Freight 2. Global Ocean Freight Service Contract: MOL, OOCL, MAERSK, COSCO, HUYNDAI, HPL, ... 3. Global Logistics Service: MHI Project (Vietnam), Own Packing Facility (Japan), Warehousing & Distribution(...

Xem thêm >>
FREIGHT FORWARDING SERVICE

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #89374 | 24-11-2023 08:55

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh (Cat Lai) - Genoa | Vietnam-Italy (LCL)

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Genoa
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Genoa, Liguria, Italy
CFS / CFS
Thứ 3 40 Ngày
Chuyển tải
1.287.900
₫/cbm
2.284.200₫
Chi tiết
AMS 729.000₫ / Set
Bill fee 1.093.500₫ / Set
CFS 461.700₫ / CBM
2.259.900₫
DDC 850.500₫ / CBM
Warehouse charge 315.900₫ / CBM
D/O 1.093.500₫ / Set
5.832.000₫ 15-12-2023
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 18.086 Lượt xem