FREIGHT FORWARDING SERVICE

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Main Business as below: 1. Global Air Freight 2. Global Ocean Freight Service Contract: MOL, OOCL, MAERSK, COSCO, HUYNDAI, HPL, ... 3. Global Logistics Service: MHI Project (Vietnam), Own Packing Facility (Japan), Warehousing & Distribution(...

Xem thêm >>
FREIGHT FORWARDING SERVICE

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #96758 | 01-04-2024 11:44

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh (Cat Lai) - Umm Qasr | Vietnam-Iraq (FCL)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Umm Qasr
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Umm Qasr, Iraq
40'RF Thứ 2 24 Ngày
Chuyển tải
8.739.500₫
Chi tiết
THC 6.492.200₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
ENS 998.800₫ / B/L
83.649.500₫ 92.389.000₫ 30-04-2024
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 66 Lượt xem