FREIGHT FORWARDING SERVICE

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Main Business as below: 1. Global Air Freight 2. Global Ocean Freight Service Contract: MOL, OOCL, MAERSK, COSCO, HUYNDAI, HPL, ... 3. Global Logistics Service: MHI Project (Vietnam), Own Packing Facility (Japan), Warehousing & Distribution(...

Xem thêm >>
FREIGHT FORWARDING SERVICE

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #89799 | 04-12-2023 14:59

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh - Port Klang (West Port) | Vietnam-Malaysia (LCL)

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Port Klang (West Port)
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang (West Port), Selangor,Malaysia
CY / CY
Thứ 2/ Thứ 7/ Chủ nhật 8 Ngày
Đi thẳng
757.020
₫/cbm
1.562.880₫
Chi tiết
THC 463.980₫ / CBM
Bill fee 1.098.900₫ / Set
2.686.200₫
Warehouse charge 366.300₫ / CBM
D/O 2.319.900₫ / Set
5.006.100₫ 31-12-2023
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 11.153 Lượt xem