FREIGHT FORWARDING SERVICE

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Main Business as below: 1. Global Air Freight 2. Global Ocean Freight Service Contract: MOL, OOCL, MAERSK, COSCO, HUYNDAI, HPL, ... 3. Global Logistics Service: MHI Project (Vietnam), Own Packing Facility (Japan), Warehousing & Distribution(...

Xem thêm >>
FREIGHT FORWARDING SERVICE

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #90339 | 11-12-2023 10:42

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh - Sohar | Vietnam-Oman (FCL)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Sohar
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sohar, Masqat, Oman
20'GP Thứ 6 25 Ngày
Đi thẳng
4.341.420₫
Chi tiết
THC 3.170.700₫ / Cont
BILL 951.210₫ / B/L
SEAL 219.510₫ / Cont
17.073.000₫ 21.414.420₫ 31-12-2023
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 7.759 Lượt xem