FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. ZOE NGUYEN

Chức vụ: Business Development Excutive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
52502 Port Klang
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Port Klang, Selangor, Malaysia
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Chủ nhật 5 Ngày
3.980.960₫
Chi tiết
THC 2.985.720₫
BILL 995.240₫
3.732.150₫ 7.713.110₫ 15-11-2022
52500 Hong Kong
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Hong Kong, Hong Kong
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Chủ nhật 3 Ngày
5.473.820₫
Chi tiết
THC 4.478.580₫
BILL 995.240₫
2.985.720₫ 8.459.540₫ 15-11-2022
52498 Ho Chi Minh
> Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'RF Chủ nhật 25 Ngày
6.469.060₫
Chi tiết
THC 5.225.010₫
BILL 995.240₫
SEAL 248.810₫
121.916.900₫ 128.385.960₫ 15-11-2022
52446 Ningbo
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Chủ nhật 5 Ngày
5.473.820₫
Chi tiết
THC 4.478.580₫
BILL 995.240₫
2.985.720₫ 8.459.540₫ 15-11-2022
52187 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'RF Chủ nhật 5 Ngày
6.219.750₫
Chi tiết
THC 4.975.800₫
BILL 995.160₫
SEAL 248.790₫
21.147.150₫ 27.366.900₫ 14-11-2022
52185 Ho Chi Minh
> Kathmandu(inactive)
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kathmandu(inactive), Nepal
20'GP Chủ nhật 25 Ngày
4.229.430₫
Chi tiết
THC 2.985.480₫
BILL 995.160₫
SEAL 248.790₫
62.197.500₫ 66.426.930₫ 14-11-2022
51912 Hong Kong
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Hong Kong, Hong Kong
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
45'HQ Chủ nhật 5 Ngày
5.464.800₫
Chi tiết
THC 4.471.200₫
BILL 993.600₫
2.484.000₫ 7.948.800₫ 15-11-2022
51725 Ho Chi Minh
> Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'GP Chủ nhật 27 Ngày
5.713.200₫
Chi tiết
THC 4.471.200₫
BILL 993.600₫
SEAL 248.400₫
80.730.000₫ 86.443.200₫ 30-10-2022
51502 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 3 30 Ngày
4.222.800₫
Chi tiết
THC 2.980.800₫
BILL 993.600₫
SEAL 248.400₫
55.890.000₫ 60.112.800₫ 30-10-2022
51341 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Port Klang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'RF Chủ nhật 5 Ngày
6.210.000₫
Chi tiết
THC 4.968.000₫
BILL 993.600₫
SEAL 248.400₫
11.178.000₫ 17.388.000₫ 30-10-2022
  • Hiển thị