FM-TCI Global Logistics

FM-TCI Global Logistics

Người liên hệ: Ms. Hillary Le

Chức vụ: Business Development Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

FM-TCI Global Logistics

Người liên hệ: Ms. Hillary Le

Chức vụ: Business Development Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

ABOUT FM GLOBAL LOGISTICS As one of the top freight services provider in the region, FM Global Logistics is a leader in enabling manufacturers and brands to significantly enhance their logistics operations. We deliver top-notch customer service th...

Xem thêm >>
  • Ho Chi Minh Office (Controlling Office): Unit 1205, 12th Floor, Citilight Tower, 45 Vo Thi Sau St., Dakao Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • +84 907506407
  • www.fmgloballogistics.com

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Vancouver
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
40'HQ Hàng ngày 28 Ngày
Đi thẳng
5.736.000₫
Chi tiết
THC 4.541.000₫ / Cont
BILL 956.000₫ / Cont
SEAL 239.000₫ / Cont
54.970.000₫ 60.706.000₫ 14-10-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Port Klang
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Port Klang, Selangor, Malaysia
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
4.302.000₫
Chi tiết
THC 3.107.000₫ / Cont
BILL 956.000₫ / Cont
SEAL 239.000₫ / Cont
5.258.000₫ 9.560.000₫ 30-10-2022

FM-TCI Global Logistics

Ref #46829 | 29-09-2022 16:03

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
40'HQ Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
5.736.000₫
Chi tiết
THC 4.541.000₫ / Cont
BILL 956.000₫ / Cont
SEAL 239.000₫ / Cont
50.190.000₫ 55.926.000₫ 14-10-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
5.724.000₫
Chi tiết
THC 4.531.500₫ / Cont
BILL 954.000₫ / Cont
SEAL 238.500₫ / Cont
114.480.000₫ 120.204.000₫ 14-10-2022

FM-TCI Global Logistics

23-09-2022 16:57

country
O/F: HCM/HPH - ROT/ ANR/ LEH/ HAM/ GDYNIA/ Southampton/ London Gateway

Best rate: HCM/HPH -ROT/ ANR/ LEH/ HAM/ GDYNIA/ Southampton/ London Gateway: Usd2xxx/ 4xxx (inclu BK fee) + ENS, Locals  valid 31 Oct

Contact 0907 506 407 (Phone/ZALO/Whatsapp/Skype) for more details

FM-TCI Global Logistics

Ref #11735 | 23-09-2022 16:56

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Cước: 116.791.500₫/40GP
Hiệu lực đến: 31-10-2022
T/T: 35 Ngày
ETD:
Ghi chú: contact 0907 506 407 Phone/ZALO/Whatsapp for more details

FM-TCI Global Logistics

Ref #11734 | 23-09-2022 16:56

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Cước: 69.121.500₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-10-2022
T/T: 35 Ngày
ETD:
Ghi chú: contact 0907 506 407 Phone/ZALO/Whatsapp for more details

FM-TCI Global Logistics

Ref #11733 | 23-09-2022 16:55

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Cước: 116.791.500₫/40GP
Hiệu lực đến: 31-10-2022
T/T: 35 Ngày
ETD:
Ghi chú: contact 0907 506 407 Phone/ZALO/Whatsapp for more details

FM-TCI Global Logistics

Ref #11732 | 23-09-2022 16:55

country
Nơi đi: Hai An, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Cước: 69.121.500₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-10-2022
T/T: 35 Ngày
ETD:
Ghi chú: contact 0907 506 407 Phone/ZALO/Whatsapp for more details

FM-TCI Global Logistics

Ref #45488 | 23-09-2022 13:31

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Tauranga
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tauranga, Bay of Plenty, New Zealand
20'GP Hàng ngày 16 Ngày
Chuyển tải
4.290.300₫
Chi tiết
THC 3.098.550₫ / Cont
BILL 953.400₫ / Cont
SEAL 238.350₫ / Cont
105.898.905₫ 110.189.205₫ 14-10-2022
FM-TCI Global Logistics
Hillary Le (FM-TCI Global Logistics)
=