FM-TCI Global Logistics

FM-TCI Global Logistics

Người liên hệ: Ms. Hillary Le

Chức vụ: Business Development Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

FM-TCI Global Logistics

Người liên hệ: Ms. Hillary Le

Chức vụ: Business Development Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

ABOUT FM GLOBAL LOGISTICS As one of the top freight services provider in the region, FM Global Logistics is a leader in enabling manufacturers and brands to significantly enhance their logistics operations. We deliver top-notch customer service th...

Xem thêm >>
 • Ho Chi Minh Office (Controlling Office): Unit 1205, 12th Floor, Citilight Tower, 45 Vo Thi Sau St., Dakao Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • +84 907506407
 • www.fmgloballogistics.com

FM-TCI Global Logistics

Ref #61249 | 11-01-2023 17:07

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
4.251.600₫
Chi tiết
THC 3.070.600₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
2.125.800₫ 6.377.400₫ 31-01-2023
Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
5.668.800₫
Chi tiết
THC 4.487.800₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
2.834.400₫ 8.503.200₫ 31-01-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

FM-TCI Global Logistics

Ref #13175 | 11-01-2023 17:06

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
Cước: 2.125.800₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2023
T/T: 3 Ngày
ETD:
Ghi chú: contact 0907 506 407 Phone/ZALO/Whatsapp for more details
 • Bình luận
 • Chia sẻ

FM-TCI Global Logistics

13-12-2022 14:53

country
LCL Export: HCM-BKK/JKT

???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????BÙNG NỔ REFUND cho 2 tuyến mới????????????

????Dịch vụ #LCL - #CONSOL #EXPORT #IMPORT

????From: HCM - BKK/JKT

????Direct SVC Weekly

????Best Refund

???????????? ????????????????????????????: 0907 506 407 /Phone/Zalo/Whatsapp

FM-TCI Global Logistics

13-12-2022 14:53

country
LCL Export: HCM-BKK/JKT

???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????BÙNG NỔ REFUND cho 2 tuyến mới????????????

????Dịch vụ #LCL - #CONSOL #EXPORT #IMPORT

????From: HCM - BKK/JKT

????Direct SVC Weekly

????Best Refund

???????????? ????????????????????????????: 0907 506 407 /Phone/Zalo/Whatsapp

FM-TCI Global Logistics

Ref #12768 | 30-11-2022 09:43

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Cước: 34.776.000₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 31-12-2022
T/T: 30 Ngày
ETD:
Ghi chú: contact 0907 506 407 Phone/ZALO/Whatsapp for more details
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shenzhen
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
5.965.920₫
Chi tiết
THC 4.723.020₫ / Cont
BILL 994.320₫ / Cont
SEAL 248.580₫ / Cont
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
5.965.920₫ 15-12-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ

FM-TCI Global Logistics

Ref #55544 | 19-11-2022 23:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Uncasville
Bien Hoa
Uncasville, New London, Connecticut, United States
Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
2.361.510₫
Chi tiết
DOC 1.491.480₫ / B/L
AES 870.030₫ / B/L
23.615.100₫ 25.976.610₫ 31-12-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Charleston
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
20'GP Hàng ngày 39 Ngày
Đi thẳng
5.969.040₫
Chi tiết
THC 4.725.490₫ / Cont
BILL 994.840₫ / Cont
SEAL 248.710₫ / Cont
111.919.500₫ 117.888.540₫ 30-11-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ

FM-TCI Global Logistics

Ref #53907 | 09-11-2022 14:56

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
1.989.680₫
Chi tiết
BILL 994.840₫ / Cont
SEAL 248.710₫ / Cont
LSS 746.130₫ / Cont
4.849.845₫ 6.839.525₫ 30-11-2022
Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
1.989.680₫
Chi tiết
BILL 994.840₫ / Cont
SEAL 248.710₫ / Cont
LSS 746.130₫ / Cont
4.849.845₫ 6.839.525₫ 30-11-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ

FM-TCI Global Logistics

Ref #12479 | 09-11-2022 14:49

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 4.725.490₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 30-11-2022
T/T: 5 Ngày
ETD:
Ghi chú: contact 0907 506 407 Phone/ZALO/Whatsapp for more details
 • Bình luận
 • Chia sẻ
FM-TCI Global Logistics
Hillary Le (FM-TCI Global Logistics)