AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Người liên hệ: Mr. Hưng Đào

Chức vụ:

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Người liên hệ: Mr. Hưng Đào

Chức vụ:

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Ref #65296 | 10-03-2023 16:23

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh - Port Klang | Vietnam-Malaysia (FCL)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
4.151.640₫
Chi tiết
THC 2.982.500₫ / Cont
BILL 954.400₫ / Cont
SEAL 214.740₫ / Cont
1.908.800₫ 6.060.440₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
5.463.940₫
Chi tiết
THC 4.294.800₫ / Cont
BILL 954.400₫ / Cont
SEAL 214.740₫ / Cont
5.965.000₫ 11.428.940₫ 31-03-2023
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 16.575 Lượt xem