Air Global Co LTD VietNam

Air Global Co LTD VietNam

Người liên hệ: Mr. Tuấn Phạm

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Nơi đi / Nơi đến Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Cước vận chuyển Phụ phí Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
94280
Ho Chi Minh (SGN)
> Los Angeles (LAX)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Los Angeles, California, United States (LAX)
Hàng ngày 4 Ngày
Chuyển tải
148.620₫
/kg
866.950₫
Chi tiết
AWB 123.850₫ / AWB
FWD 123.850₫ / AWB
FHL 123.850₫ / AWB
HANDLING 495.400₫ / Shipment
1.015.570₫ 03-02-2024
94277
Ho Chi Minh (SGN)
> Hong Kong (HKG)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Hong Kong (HKG)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
43.348₫
/kg
866.950₫
Chi tiết
AWB 123.850₫ / AWB
FWD 123.850₫ / AWB
FHL 123.850₫ / AWB
HANDLING 495.400₫ / Shipment
910.298₫ 03-02-2024
94344
Ho Chi Minh (SGN)
> Hong Kong (HKG)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Hong Kong (HKG)
Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 7 1 Ngày
Đi thẳng
44.586₫
/kg
866.950₫
Chi tiết
AWB 123.850₫ / AWB
FWB 123.850₫ / AWB
FHL 123.850₫ / Kg
Handling 495.400₫ / Kg
911.536₫ 31-01-2024
94267
Ho Chi Minh (SGN)
> New York City (JFK)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
New York City, New York, United States (JFK)
Hàng ngày 4 Ngày
Chuyển tải
161.005₫
/kg
866.950₫
Chi tiết
AMS 123.850₫ / AWB
FWD 123.850₫ / AWB
FHL 123.850₫ / AWB
HANDLING 495.400₫ / Shipment
1.027.955₫ 29-01-2024
  • Hiển thị