GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms. Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms. Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

At Green Dragon Int'l Logistics Corp., we not only strive to satisfy our clients with perfect services, but also want to create a long term relationship with esteemed clients. We always consider the benefits of clients as the first target in our d...

Xem thêm >>

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Ref #96715 | 30-03-2024 10:32

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Thứ 2/ Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
1.997.600₫
Chi tiết
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
AFS 749.100₫ / B/L
1.997.600₫ 3.995.200₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Thứ 2/ Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
1.997.600₫
Chi tiết
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
AFS 749.100₫ / B/L
2.497.000₫ 4.494.600₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Thứ 2/ Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
1.997.600₫
Chi tiết
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
AFS 749.100₫ / B/L
2.497.000₫ 4.494.600₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.688 Lượt xem

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Ref #96702 | 29-03-2024 19:54

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Qinzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
20'GP Thứ 2/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
1.997.600₫
Chi tiết
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
AFS 749.100₫ / B/L
1.997.600₫ 3.995.200₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Qinzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
40'GP Thứ 2/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
1.997.600₫
Chi tiết
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
AFS 749.100₫ / B/L
2.497.000₫ 4.494.600₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Qinzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
40'HQ Thứ 2/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
1.997.600₫
Chi tiết
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
AFS 749.100₫ / B/L
2.497.000₫ 4.494.600₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 9.654 Lượt xem

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

27-12-2023 20:21

country
Mr.
19210131

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Ref #14897 | 28-06-2023 22:21

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Cước: 7.590.000₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 5 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Ghi chú
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 329 Lượt xem

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Ref #14807 | 16-06-2023 09:52

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 2.370.000₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 30-06-2023
T/T: 2 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú: Ghi chú
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 263 Lượt xem

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Ref #29957 | 12-05-2022 09:19

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Thứ 3 5 Ngày
Đi thẳng
1.817.000₫
Chi tiết
BILL 920.000₫ / B/L
SEAL 207.000₫ / Cont
AFS 690.000₫ / B/L
7.590.000₫ 9.407.000₫ 31-05-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 817 Lượt xem

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Ref #29938 | 12-05-2022 08:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Thứ 2 10 Ngày
Đi thẳng
1.817.000₫
Chi tiết
THC 920.000₫ / Cont
BILL 207.000₫ / Cont
SEAL 690.000₫ / Cont
8.050.000₫ 9.867.000₫ 31-05-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 715 Lượt xem

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Ref #29906 | 11-05-2022 17:47

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Beijing (BJS[1])
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Beijing, China (BJS[1])
Thứ 2 2 Ngày
Đi thẳng
92.000
₫/kg
575.000₫
Chi tiết
THC 115.000₫ / Kg
X-RAY 115.000₫ / Kg
AWB 115.000₫ / AWB
AMS 115.000₫ / AWB
Handling 115.000₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
667.000₫ 31-05-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 21.020 Lượt xem

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Ref #29904 | 11-05-2022 17:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
CY / CY
Hàng thường
Thứ 3 5 Ngày
Đi thẳng
230.000
₫/cbm
575.000₫
Chi tiết
THC 115.000₫ / CBM
AMS 115.000₫ / Set
CFS 115.000₫ / CBM
Bill fee 115.000₫ / Set
Fuel surcharge 115.000₫ / CBM
-
805.000₫ 31-05-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 232 Lượt xem