GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

3
4 Đánh giá

Giới thiệu

At Green Dragon Int'l Logistics Corp., we not only strive to satisfy our clients with perfect services, but also want to create a long term relatio...

Xem thêm >>
  • 222/8B Bui Dinh Tuy, Ward 12, Binh Thanh Dist,
  • 0963523072
  • www.greendragonlog.com.vn

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

2020-10-27 08:56

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Jeddah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jeddah, Makkah, Saudi Arabia
20'GP Thứ 6 17 Ngày
Chuyển tải
3.821.200
Bao gồm
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 2.679.500 VNĐ / Cont
22.717.500 26.538.700 10-11-2020
Ho Chi Minh
> Jeddah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jeddah, Makkah, Saudi Arabia
40'GP Thứ 6 17 Ngày
Chuyển tải
5.102.700
Bao gồm
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 3.961.000 VNĐ / Cont
33.785.000 38.887.700 10-11-2020
Ho Chi Minh
> Jeddah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jeddah, Makkah, Saudi Arabia
40'HQ Thứ 6 17 Ngày
Chuyển tải
5.102.700
Bao gồm
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 3.961.000 VNĐ / Cont
33.785.000 38.887.700 10-11-2020
Khác

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

2020-10-26 10:50

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 2 20 Ngày
Đi thẳng
5.615.300
Bao gồm
EBS 302.900 VNĐ / Cont
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 2.679.500 VNĐ / Cont
Origin Landfreight 1.491.200 VNĐ / Cont
68.269.000 73.884.300 05-11-2020
Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 2 20 Ngày
Đi thẳng
7.269.600
Bao gồm
EBS 302.900 VNĐ / Cont
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 3.961.000 VNĐ / Cont
Origin Landfreight 1.864.000 VNĐ / Cont
95.530.000 102.799.600 05-11-2020
Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 2 20 Ngày
Đi thẳng
7.269.600
Bao gồm
EBS 302.900 VNĐ / Cont
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 3.961.000 VNĐ / Cont
Origin Landfreight 1.864.000 VNĐ / Cont
95.530.000 102.799.600 05-11-2020
Khác

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

2020-09-29 10:12

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Thứ 2 5 Ngày
Đi thẳng
1.140.230
Bao gồm
DOC 930.800 VNĐ / B/L
SLF 209.430 VNĐ / Cont
2.908.750 4.048.980 31-10-2020
Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'GP Thứ 2 5 Ngày
Đi thẳng
1.140.230
Bao gồm
DOC 930.800 VNĐ / B/L
SLF 209.430 VNĐ / Cont
5.817.500 6.957.730 31-10-2020
Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'HQ Thứ 2 5 Ngày
Đi thẳng
1.140.230
Bao gồm
DOC 930.800 VNĐ / B/L
SLF 209.430 VNĐ / Cont
5.817.500 6.957.730 31-10-2020
Khác