GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

5 Đánh giá

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

2021-01-05 09:09

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong
> Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
20'GP Thứ 5 6 Ngày
Đi thẳng
1.139.250
Chi tiết
DOC 930.000 VNĐ / B/L
SLF 209.250 VNĐ / Cont
2.325.000 3.464.250 31-01-2021
Hai Phong
> Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'GP Thứ 5 6 Ngày
Đi thẳng
1.139.250
Chi tiết
DOC 930.000 VNĐ / B/L
SLF 209.250 VNĐ / Cont
4.650.000 5.789.250 31-01-2021
Hai Phong
> Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'HQ Thứ 5 6 Ngày
Đi thẳng
1.139.250
Chi tiết
DOC 930.000 VNĐ / B/L
SLF 209.250 VNĐ / Cont
4.650.000 5.789.250 31-01-2021

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

2021-01-05 09:08

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong
> Shanghai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Thứ 5 8 Ngày
Đi thẳng
1.139.250
Chi tiết
DOC 930.000 VNĐ / B/L
SLF 209.250 VNĐ / Cont
2.325.000 3.464.250 31-01-2021
Hai Phong
> Shanghai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Thứ 5 8 Ngày
Đi thẳng
1.139.250
Chi tiết
DOC 930.000 VNĐ / B/L
SLF 209.250 VNĐ / Cont
4.650.000 5.789.250 31-01-2021
Hai Phong
> Shanghai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Thứ 5 8 Ngày
Đi thẳng
1.139.250
Chi tiết
DOC 930.000 VNĐ / B/L
SLF 209.250 VNĐ / Cont
4.650.000 5.789.250 31-01-2021

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

2021-01-05 09:07

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong
> Xiamen
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
20'GP Thứ 5 3 Ngày
Đi thẳng
1.139.250
Chi tiết
DOC 930.000 VNĐ / B/L
SLF 209.250 VNĐ / Cont
3.603.750 4.743.000 31-01-2021
Hai Phong
> Xiamen
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'GP Thứ 5 3 Ngày
Đi thẳng
1.139.250
Chi tiết
DOC 930.000 VNĐ / B/L
SLF 209.250 VNĐ / Cont
7.440.000 8.579.250 31-01-2021
Hai Phong
> Xiamen
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'HQ Thứ 5 3 Ngày
Đi thẳng
1.139.250
Chi tiết
DOC 930.000 VNĐ / B/L
SLF 209.250 VNĐ / Cont
7.440.000 8.579.250 31-01-2021