GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms. Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
96715 Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Thứ 2/ Chủ nhật 5 Ngày
1.997.600₫
Chi tiết
BILL 998.800₫
SEAL 249.700₫
AFS 749.100₫
1.997.600₫ 3.995.200₫ 30-04-2024
96715 Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Thứ 2/ Chủ nhật 5 Ngày
1.997.600₫
Chi tiết
BILL 998.800₫
SEAL 249.700₫
AFS 749.100₫
2.497.000₫ 4.494.600₫ 30-04-2024
96715 Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Thứ 2/ Chủ nhật 5 Ngày
1.997.600₫
Chi tiết
BILL 998.800₫
SEAL 249.700₫
AFS 749.100₫
2.497.000₫ 4.494.600₫ 30-04-2024
96702 Ho Chi Minh
> Qinzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
20'GP Thứ 2/ Chủ nhật 3 Ngày
1.997.600₫
Chi tiết
BILL 998.800₫
SEAL 249.700₫
AFS 749.100₫
1.997.600₫ 3.995.200₫ 30-04-2024
96702 Ho Chi Minh
> Qinzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
40'GP Thứ 2/ Chủ nhật 3 Ngày
1.997.600₫
Chi tiết
BILL 998.800₫
SEAL 249.700₫
AFS 749.100₫
2.497.000₫ 4.494.600₫ 30-04-2024
96702 Ho Chi Minh
> Qinzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
40'HQ Thứ 2/ Chủ nhật 3 Ngày
1.997.600₫
Chi tiết
BILL 998.800₫
SEAL 249.700₫
AFS 749.100₫
2.497.000₫ 4.494.600₫ 30-04-2024
29957 Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Thứ 3 5 Ngày
1.817.000₫
Chi tiết
BILL 920.000₫
SEAL 207.000₫
AFS 690.000₫
7.590.000₫ 9.407.000₫ 31-05-2022
29938 Ho Chi Minh
> Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Thứ 2 10 Ngày
1.817.000₫
Chi tiết
THC 920.000₫
BILL 207.000₫
SEAL 690.000₫
8.050.000₫ 9.867.000₫ 31-05-2022
10935 Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 10 Ngày
4.898.365₫
Chi tiết
SEAL 208.935₫
LSS 858.955₫
THC 2.901.875₫
Bill 928.600₫
6.964.500₫ 11.862.865₫ 31-07-2021
10935 Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'GP Thứ 6/ Chủ nhật 10 Ngày
7.034.145₫
Chi tiết
SEAL 208.935₫
LSS 1.717.910₫
THC 4.178.700₫
Bill 928.600₫
15.089.750₫ 22.123.895₫ 31-07-2021
  • Hiển thị