GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

5 Đánh giá

Tỷ lệ trung bình

4/5

(Của 5 Đánh giá)

Thêm đánh giá của bạn

Xếp hạng:

CHT
CHT
5 tháng trước
Dịch vụ tốt và tư vấn rất nhiệt tình.

Hunglongstarch
Hunglongstarch
7 tháng trước
FWD này tương tác 24/24

EOSS
EOSS
7 tháng trước

0966312808
0966312808
7 tháng trước

GREENDRAGONLOG
GREENDRAGONLOG
7 tháng trước
cũng được