GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

5 Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
9059 Ho Chi Minh
> PUERTO MONTT
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
PUERTO MONTT, Los Lagos, Chile
20'GP Thứ 4 55 Ngày
Chuyển tải
4.028.100
Chi tiết
DOC 926.000 VNĐ / B/L
SLF 208.350 VNĐ / Cont
THC 2.893.750 VNĐ / Cont
178.255.000 182.283.100 24-04-2021
9059 Ho Chi Minh
> PUERTO MONTT
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
PUERTO MONTT, Los Lagos, Chile
40'GP Thứ 4 55 Ngày
Chuyển tải
5.185.600
Chi tiết
DOC 926.000 VNĐ / B/L
SLF 208.350 VNĐ / Cont
THC 4.051.250 VNĐ / Cont
208.350.000 213.535.600 24-04-2021
9059 Ho Chi Minh
> PUERTO MONTT
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
PUERTO MONTT, Los Lagos, Chile
40'HQ Thứ 4 55 Ngày
Chuyển tải
5.185.600
Chi tiết
DOC 926.000 VNĐ / B/L
SLF 208.350 VNĐ / Cont
THC 4.051.250 VNĐ / Cont
208.350.000 213.535.600 24-04-2021
9058 Ho Chi Minh
> Iquique
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Iquique, Tarapaca, Chile
20'GP Thứ 4 50 Ngày
Chuyển tải
4.028.100
Chi tiết
DOC 926.000 VNĐ / B/L
SLF 208.350 VNĐ / Cont
THC 2.893.750 VNĐ / Cont
178.255.000 182.283.100 24-04-2021
9058 Ho Chi Minh
> Iquique
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Iquique, Tarapaca, Chile
40'GP Thứ 4 50 Ngày
Chuyển tải
5.185.600
Chi tiết
DOC 926.000 VNĐ / B/L
SLF 208.350 VNĐ / Cont
THC 4.051.250 VNĐ / Cont
208.350.000 213.535.600 24-04-2021
9058 Ho Chi Minh
> Iquique
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Iquique, Tarapaca, Chile
40'HQ Thứ 4 50 Ngày
Chuyển tải
5.185.600
Chi tiết
DOC 926.000 VNĐ / B/L
SLF 208.350 VNĐ / Cont
THC 4.051.250 VNĐ / Cont
208.350.000 213.535.600 24-04-2021