GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.
GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

5 Đánh giá

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

2020-11-30 13:54

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 2 19 Ngày
Chuyển tải
3.821.200
Chi tiết
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 2.679.500 VNĐ / Cont
31.455.000 35.276.200 30-12-2020
Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Thứ 2 19 Ngày
Chuyển tải
4.986.200
Chi tiết
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 3.844.500 VNĐ / Cont
40.775.000 45.761.200 30-12-2020
Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Thứ 2 19 Ngày
Chuyển tải
4.986.200
Chi tiết
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 3.844.500 VNĐ / Cont
43.105.000 48.091.200 30-12-2020

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

2020-11-30 13:39

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong
> Barcelona
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Barcelona, Barcelona, Catalunya(Catalonia), Spain
20'RF Thứ 2/ Thứ 6 34 Ngày
Chuyển tải
5.219.200
Chi tiết
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 3.378.500 VNĐ / Cont
ENS 699.000 VNĐ / B/L
41.940.000 47.159.200 30-12-2020
Hai Phong
> Barcelona
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Barcelona, Barcelona, Catalunya(Catalonia), Spain
40'RF Thứ 2/ Thứ 6 34 Ngày
Chuyển tải
6.850.200
Chi tiết
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 5.009.500 VNĐ / Cont
ENS 699.000 VNĐ / B/L
58.250.000 65.100.200 30-12-2020

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

2020-11-27 09:14

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Southampton
> Vung Tau
Southampton, Southampton, England, United Kingdom
Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
20'GP Thứ 4 27 Ngày
Chuyển tải
5.126.000
Chi tiết
DOC 932.000 VNĐ / B/L
THC 2.679.500 VNĐ / Cont
CIC 1.165.000 VNĐ / Cont
Cleaning fee 349.500 VNĐ / Cont
36.115.000 41.241.000 07-12-2020
Southampton
> Vung Tau
Southampton, Southampton, England, United Kingdom
Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
40'GP Thứ 4 27 Ngày
Chuyển tải
7.689.000
Chi tiết
DOC 932.000 VNĐ / B/L
THC 3.961.000 VNĐ / Cont
CIC 2.330.000 VNĐ / Cont
Cleaning fee 466.000 VNĐ / Cont
40.775.000 48.464.000 07-12-2020
Southampton
> Vung Tau
Southampton, Southampton, England, United Kingdom
Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
40'HQ Thứ 4 27 Ngày
Chuyển tải
7.689.000
Chi tiết
DOC 932.000 VNĐ / B/L
THC 3.961.000 VNĐ / Cont
CIC 2.330.000 VNĐ / Cont
Cleaning fee 466.000 VNĐ / Cont
40.775.000 48.464.000 07-12-2020