GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

5 Đánh giá

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

2021-02-23 08:29

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Santos
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
20'GP Thứ 4 28 Ngày
Chuyển tải
3.788.400
Chi tiết
DOC 924.000 VNĐ / B/L
SLF 207.900 VNĐ / Cont
THC 2.656.500 VNĐ / Cont
180.180.000 183.968.400 03-03-2021
Ho Chi Minh
> Santos
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
40'GP Thứ 4 28 Ngày
Chuyển tải
5.058.900
Chi tiết
DOC 924.000 VNĐ / B/L
SLF 207.900 VNĐ / Cont
THC 3.927.000 VNĐ / Cont
202.125.000 207.183.900 03-03-2021
Ho Chi Minh
> Santos
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
40'HQ Thứ 4 28 Ngày
Chuyển tải
5.058.900
Chi tiết
DOC 924.000 VNĐ / B/L
SLF 207.900 VNĐ / Cont
THC 3.927.000 VNĐ / Cont
202.125.000 207.183.900 03-03-2021

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

2021-02-23 08:28

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Durban
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Durban, KwaZulu-Natal, South Africa
20'GP Thứ 4 26 Ngày
Chuyển tải
3.772.000
Chi tiết
DOC 920.000 VNĐ / B/L
SLF 207.000 VNĐ / Cont
THC 2.645.000 VNĐ / Cont
71.300.000 75.072.000 03-03-2021
Ho Chi Minh
> Durban
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Durban, KwaZulu-Natal, South Africa
40'GP Thứ 4 26 Ngày
Chuyển tải
5.037.000
Chi tiết
DOC 920.000 VNĐ / B/L
SLF 207.000 VNĐ / Cont
THC 3.910.000 VNĐ / Cont
128.800.000 133.837.000 03-03-2021
Ho Chi Minh
> Durban
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Durban, KwaZulu-Natal, South Africa
40'HQ Thứ 4 26 Ngày
Chuyển tải
5.037.000
Chi tiết
DOC 920.000 VNĐ / B/L
SLF 207.000 VNĐ / Cont
THC 3.910.000 VNĐ / Cont
131.100.000 136.137.000 03-03-2021

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

2021-02-23 08:26

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Lagos
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lagos, Nigeria
20'GP Thứ 4 47 Ngày
Chuyển tải
3.772.000
Chi tiết
DOC 920.000 VNĐ / B/L
SLF 207.000 VNĐ / Cont
THC 2.645.000 VNĐ / Cont
989.000.000 992.772.000 15-03-2021
Ho Chi Minh
> Lagos
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lagos, Nigeria
40'GP Thứ 4 47 Ngày
Chuyển tải
5.037.000
Chi tiết
DOC 920.000 VNĐ / B/L
SLF 207.000 VNĐ / Cont
THC 3.910.000 VNĐ / Cont
190.900.000 195.937.000 15-03-2021
Ho Chi Minh
> Lagos
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lagos, Nigeria
40'HQ Thứ 4 47 Ngày
Chuyển tải
5.037.000
Chi tiết
DOC 920.000 VNĐ / B/L
SLF 207.000 VNĐ / Cont
THC 3.910.000 VNĐ / Cont
190.900.000 195.937.000 15-03-2021