GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

5 Đánh giá

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

5 Đánh giá

Giới thiệu

At Green Dragon Int'l Logistics Corp., we not only strive to satisfy our clients with perfect services, but also want to create a long term relationship with esteemed clients. We always consider the benefits of clients as the first target in our d...

Xem thêm >>
  • 222/8B Bui Dinh Tuy, Ward 12, Binh Thanh Dist,
  • +84 0963523072

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

2021-04-29 09:56

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Bad Oeynhausen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bad Oeynhausen, Minden-Lubbecke, Nordrhein-Westfalen, Germany
20'GP Thứ 2 35 Ngày
Chuyển tải
4.722.600
Chi tiết
DOC 926.000 VNĐ / B/L
SLF 208.350 VNĐ / Cont
THC 2.893.750 VNĐ / Cont
ENS 694.500 VNĐ / B/L
81.025.000 85.747.600 08-05-2021
Ho Chi Minh
> Bad Oeynhausen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bad Oeynhausen, Minden-Lubbecke, Nordrhein-Westfalen, Germany
40'GP Thứ 2 35 Ngày
Chuyển tải
5.880.100
Chi tiết
DOC 926.000 VNĐ / B/L
SLF 208.350 VNĐ / Cont
THC 4.051.250 VNĐ / Cont
ENS 694.500 VNĐ / B/L
150.475.000 156.355.100 08-05-2021
Ho Chi Minh
> Bad Oeynhausen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bad Oeynhausen, Minden-Lubbecke, Nordrhein-Westfalen, Germany
40'HQ Thứ 2 35 Ngày
Chuyển tải
5.880.100
Chi tiết
DOC 926.000 VNĐ / B/L
SLF 208.350 VNĐ / Cont
THC 4.051.250 VNĐ / Cont
ENS 694.500 VNĐ / B/L
155.105.000 160.985.100 08-05-2021

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

2021-04-29 09:55

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Poti
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Poti, Georgia
20'GP Thứ 2 33 Ngày
Chuyển tải
4.028.100
Chi tiết
DOC 926.000 VNĐ / B/L
SLF 208.350 VNĐ / Cont
THC 2.893.750 VNĐ / Cont
134.270.000 138.298.100 08-05-2021
Ho Chi Minh
> Poti
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Poti, Georgia
40'GP Thứ 2 33 Ngày
Chuyển tải
5.185.600
Chi tiết
DOC 926.000 VNĐ / B/L
SLF 208.350 VNĐ / Cont
THC 4.051.250 VNĐ / Cont
247.705.000 252.890.600 08-05-2021
Ho Chi Minh
> Poti
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Poti, Georgia
40'HQ Thứ 2 33 Ngày
Chuyển tải
5.185.600
Chi tiết
DOC 926.000 VNĐ / B/L
SLF 208.350 VNĐ / Cont
THC 4.051.250 VNĐ / Cont
252.335.000 257.520.600 08-05-2021

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

2021-04-28 14:51

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
20'GP Thứ 2 33 Ngày
Chuyển tải
4.722.600
Chi tiết
DOC 926.000 VNĐ / B/L
SLF 208.350 VNĐ / Cont
THC 2.893.750 VNĐ / Cont
ENS 694.500 VNĐ / B/L
81.025.000 85.747.600 08-05-2021
Ho Chi Minh
> Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
40'GP Thứ 2 33 Ngày
Chuyển tải
5.880.100
Chi tiết
DOC 926.000 VNĐ / B/L
SLF 208.350 VNĐ / Cont
THC 4.051.250 VNĐ / Cont
ENS 694.500 VNĐ / B/L
150.475.000 156.355.100 08-05-2021
Ho Chi Minh
> Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
40'HQ Thứ 2 33 Ngày
Chuyển tải
5.880.100
Chi tiết
DOC 926.000 VNĐ / B/L
SLF 208.350 VNĐ / Cont
THC 4.051.250 VNĐ / Cont
ENS 694.500 VNĐ / B/L
155.105.000 160.985.100 08-05-2021