GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms. Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms. Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

At Green Dragon Int'l Logistics Corp., we not only strive to satisfy our clients with perfect services, but also want to create a long term relationship with esteemed clients. We always consider the benefits of clients as the first target in our d...

Xem thêm >>
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Cước: 7.590.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2023
T/T: 5 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
Ghi chú
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 332 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 2.370.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-06-2023
T/T: 2 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
Ghi chú
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 266 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Montreal, Quebec, Canada
Cước: 266.972.500₫/40HQ
Hiệu lực đến: 30-06-2021
T/T: 30 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Giá chưa bao gồm local charge: THC< Bill, Seal, AMS, Telex
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 422 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Cước: 142.680.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 30-04-2021
T/T: 20 Ngày
ETD:
Ghi chú:
SẴN SPACE, GIÁ CHƯA BAO GỒM LOCAL CHARGE: THC, BILL, SEAL, AMS
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 715 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
Cước: 1.743.750₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-12-2019
T/T: 7 Ngày
ETD: 4
Ghi chú:
ƯU đãi lớn dnahf cho hàng Tinh bột sắn với số lượng lớn
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.055 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Cước: 1.162.500₫/20GP
Hiệu lực đến: 01-01-2020
T/T: 12 Ngày
ETD: Sun
Ghi chú:
Ưu tiên hàng tinh bột sắn
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.067 Lượt xem
 • Hiển thị