GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms. Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms. Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

At Green Dragon Int'l Logistics Corp., we not only strive to satisfy our clients with perfect services, but also want to create a long term relationship with esteemed clients. We always consider the benefits of clients as the first target in our d...

Xem thêm >>
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Melbourne, Victoria, Australia
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 16-01-2020
T/T: 20 Ngày
ETD: Sun
Ghi chú:
Ưu tiên hàng có số khối nhỏ
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 3.079 Lượt xem
  • Hiển thị