GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms. Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms. Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

At Green Dragon Int'l Logistics Corp., we not only strive to satisfy our clients with perfect services, but also want to create a long term relationship with esteemed clients. We always consider the benefits of clients as the first target in our d...

Xem thêm >>
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Dubai, United Arab Emirates (DCG)
Cước: 85.228₫/KG
Hiệu lực đến: 31-07-2020
T/T: 2 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Ưu tiên hàng thiết bị y tế
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.121 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Auckland, New Zealand (AKL)
Cước: 74.400₫/KG
Hiệu lực đến: 29-02-2020
T/T: 3 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Uu tien hang nong san
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.876 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Dublin, Ireland (DUB)
Cước: 81.585₫/KG
Hiệu lực đến: 29-02-2020
T/T: 3 Ngày
ETD:
Ghi chú:
ƯU TIÊN MẶT HÀNG NÔNG SẢN KHÔ
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.874 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Manila, Philippines (MNL)
Cước: 22.088₫/KG
Hiệu lực đến: 07-01-2020
T/T: 2 Ngày
ETD: Tue, Thu, Fri, Sat
Ghi chú:
Không nhận hàng nguy hiểm
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.075 Lượt xem
 • Hiển thị