GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms. Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
10935 Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'HQ Thứ 6/ Chủ nhật 10 Ngày
7.034.145₫
Chi tiết
SEAL 208.935₫
LSS 1.717.910₫
THC 4.178.700₫
Bill 928.600₫
15.089.750₫ 22.123.895₫ 31-07-2021
10936 Ho Chi Minh
> Penang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Penang, Pulau Pinang, Malaysia
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 10 Ngày
4.898.365₫
Chi tiết
SEAL 208.935₫
LSS 858.955₫
THC 2.901.875₫
Bill 928.600₫
6.964.500₫ 11.862.865₫ 31-07-2021
10936 Ho Chi Minh
> Penang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Penang, Pulau Pinang, Malaysia
40'GP Thứ 6/ Chủ nhật 10 Ngày
7.034.145₫
Chi tiết
SEAL 208.935₫
LSS 1.717.910₫
THC 4.178.700₫
Bill 928.600₫
15.089.750₫ 22.123.895₫ 31-07-2021
10936 Ho Chi Minh
> Penang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Penang, Pulau Pinang, Malaysia
40'HQ Thứ 6/ Chủ nhật 10 Ngày
7.034.145₫
Chi tiết
SEAL 208.935₫
LSS 1.717.910₫
THC 4.178.700₫
Bill 928.600₫
15.089.750₫ 22.123.895₫ 31-07-2021
10934 Ho Chi Minh
> Pasir Gudang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Pasir Gudang, Johor, Malaysia
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 10 Ngày
4.898.365₫
Chi tiết
SEAL 208.935₫
LSS 858.955₫
THC 2.901.875₫
Bill 928.600₫
8.125.250₫ 13.023.615₫ 31-07-2021
10934 Ho Chi Minh
> Pasir Gudang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Pasir Gudang, Johor, Malaysia
40'GP Thứ 6/ Chủ nhật 10 Ngày
7.034.145₫
Chi tiết
SEAL 208.935₫
LSS 1.717.910₫
THC 4.178.700₫
Bill 928.600₫
16.250.500₫ 23.284.645₫ 31-07-2021
10934 Ho Chi Minh
> Pasir Gudang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Pasir Gudang, Johor, Malaysia
40'HQ Thứ 6/ Chủ nhật 10 Ngày
7.034.145₫
Chi tiết
SEAL 208.935₫
LSS 1.717.910₫
THC 4.178.700₫
Bill 928.600₫
16.250.500₫ 23.284.645₫ 31-07-2021
10933 Ho Chi Minh
> Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 5 Ngày
4.898.365₫
Chi tiết
SEAL 208.935₫
LSS 858.955₫
THC 2.901.875₫
Bill 928.600₫
5.803.750₫ 10.702.115₫ 31-07-2021
10933 Ho Chi Minh
> Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'GP Thứ 6/ Chủ nhật 5 Ngày
7.034.145₫
Chi tiết
SEAL 208.935₫
LSS 1.717.910₫
THC 4.178.700₫
Bill 928.600₫
10.446.750₫ 17.480.895₫ 31-07-2021
10933 Ho Chi Minh
> Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'HQ Thứ 6/ Chủ nhật 5 Ngày
7.034.145₫
Chi tiết
SEAL 208.935₫
LSS 1.717.910₫
THC 4.178.700₫
Bill 928.600₫
10.446.750₫ 17.480.895₫ 31-07-2021
  • Hiển thị