GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms. Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Cước vận chuyển Phụ phí cảng đi Phụ phí cảng đến Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
29904 Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Thứ 3 5 Ngày
230.000₫
/cbm
575.000₫
THC 115.000₫ / CBM
AMS 115.000₫ / Set
CFS 115.000₫ / CBM
Bill fee 115.000₫ / Set
Fuel surcharge 115.000₫ / CBM
-
805.000₫ 31-05-2022
2846 Ho Chi Minh
> Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
Thứ 2 18 Ngày
116.750₫
/cbm
1.284.250₫
THC 163.450₫ / CBM
AMS 116.750₫ / CBM
CFS 186.800₫ / CBM
Bill fee 700.500₫ / Set
Fuel surcharge 116.750₫ / CBM
0
DDC 0₫ / CBM
Handling charge 0₫ / Shipment
Warehouse charge 0₫ / CBM
D/O 0₫ / Set
1.401.000₫ 31-07-2020
2845 Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
Thứ 2 18 Ngày
116.750₫
/cbm
1.284.250₫
THC 163.450₫ / CBM
AMS 116.750₫ / CBM
CFS 186.800₫ / CBM
Bill fee 700.500₫ / Set
LSS 116.750₫ / CBM
0
DDC 0₫ / CBM
Handling charge 0₫ / Shipment
Warehouse charge 0₫ / CBM
D/O 0₫ / Set
1.401.000₫ 31-07-2020
389 Ho Chi Minh
> Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
Chủ nhật 20 Ngày
116.250₫
/cbm
581.250₫
THC 186.000₫ / CBM
AMS 116.250₫ / CBM
CFS 162.750₫ / CBM
PSS 116.250₫ / CBM
4.882.500₫
DDC 2.790.000₫ / CBM
Handling charge 697.500₫ / Shipment
D/O 697.500₫ / Set
Security 697.500₫ / Shipment
5.580.000₫ 31-01-2020
  • Hiển thị