GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms. Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

5 Đánh giá

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms. Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

5 Đánh giá

Giới thiệu

At Green Dragon Int'l Logistics Corp., we not only strive to satisfy our clients with perfect services, but also want to create a long term relationship with esteemed clients. We always consider the benefits of clients as the first target in our d...

Xem thêm >>
GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Ref #10934 | 25-06-2021 15:04

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh - Pasir Gudang | Vietnam-Malaysia (FCL)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Pasir Gudang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Pasir Gudang, Johor, Malaysia
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 10 Ngày
4.898.365₫
Chi tiết
SEAL 208.935₫ / Cont
LSS 858.955₫ / Cont
THC 2.901.875₫ / Cont
Bill 928.600₫ / B/L
8.125.250₫ 13.023.615₫ 31-07-2021
Ho Chi Minh
Pasir Gudang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Pasir Gudang, Johor, Malaysia
40'GP Thứ 6/ Chủ nhật 10 Ngày
7.034.145₫
Chi tiết
SEAL 208.935₫ / Cont
LSS 1.717.910₫ / Cont
THC 4.178.700₫ / Cont
Bill 928.600₫ / B/L
16.250.500₫ 23.284.645₫ 31-07-2021
Ho Chi Minh
Pasir Gudang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Pasir Gudang, Johor, Malaysia
40'HQ Thứ 6/ Chủ nhật 10 Ngày
7.034.145₫
Chi tiết
SEAL 208.935₫ / Cont
LSS 1.717.910₫ / Cont
THC 4.178.700₫ / Cont
Bill 928.600₫ / B/L
16.250.500₫ 23.284.645₫ 31-07-2021
  • Bình luận
  • Chia sẻ
GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.
Hanh Pham (GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.)